Hitélet diákként

Length: 00:32:00

Subject: Egyházak, Mindennapi élet

Synopsis: Az interjúalany bemutatja sorsát, az 1950-es években összevont falutól egy budapesti Képzőművészeti Szakközépiskolán keresztül egy illegalitásban működő keresztény közösségig. Bepillantást nyerhetünk Kádár-korszak végének kollégiumi életbe is.

Subjects discussed:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak

Interviewee: K. A., 1968, Nagyhegyes

Occupation of interviewee: festőművész (Művészet)

Date of recording: 2011. February 15.

Place of recording: Budapest

Additional crew: Kovács Gábor, Nagy Efraim, Monár Kristóf, Varga Priszcilla, Kántor Zsolt Tamás, Pécsi Tibor

Uploaded by: bornemisza

School: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény