Tudnivalók az adatvédelemről

Nem regisztrált felhasználókra vonatkozó felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

A www.emlekpontok.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) kizárólagos tulajdonosa, valamint a Honlapon megjelenő adatok kezelője a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (1122 Budapest, Határőr út 35.; Adószám: 18237010-2-43; a továbbiakban: Szolgáltató). A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vétele kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, valamint a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatával és a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett.

A Honlap az ,,Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés” (TÁMOP-3.2.9-08/1/A-2009-0002) elnevezésű projekt megvalósítása keretében a történelmi közelmúltnak a totalitárius rendszerek által megszakított történetmondását, a családok, a kisközösségek megélt történelmi tapasztalatainak, élményeinek átadását, megőrzését, a generációk közötti ismeretek átadását hivatott szolgálni a videóra rögzített történelmi interjúk közzétételével.

A Honlapon található személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok, az adattörlés

A Szolgáltató a video-interjúalany, valamint a video-interjúban szereplő harmadik személy (a továbbiakban: Szereplő) személyes adatait az érintett adatalany önkéntes és határozott, írásban megadott hozzájárulása alapján kezeli és teszi közzé a Honlapon.

Személyes adatainak kezeléséről a Szereplő tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő levelezési címén, illetve az emlekpontok@emlekpontok.hu e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.

A Szereplő a személyes adatait tartalmazó videóról másolatot kérhet, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési címén, illetve az emlekpontok@emlekpontok.hu e-mail címen.

Az e-mailen kért adattörlésre, illetve adatmódosításra a kérelem megérkezésétől legkésőbb 3 munkanapon belül kerül sor.

Nem regisztrált felhasználó olvashatja a Honlap publikus tartalmait, valamint beírhat a vendégkönyvbe.

A felhasználó a Honlapon található videó-interjúkat csak saját célra használhatja fel, azokat nem többszörözheti, nem terjesztheti, nem dolgozhatja át.

A felhasználó a Szolgáltatást nem használhatja mások zaklatásra, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére, vagy más módon, más felhasználók, valamint a Szereplők személyiségi és egyéb jogainak megsértésére.


A Honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

A Honlap használatával a felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezelje.

Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen felhasználási feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a Szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.


Regisztrált felhasználókra vonatkozó felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató

A www.emlekpontok.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) kizárólagos tulajdonosa, valamint a Honlapon megjelenő, illetve a regisztráció során megadott adatok kezelője a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (1122 Budapest, Határőr út 35.; Adószám: 18237010-2-43; a továbbiakban: Szolgáltató). A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vétele kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, valamint a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatával és a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett.

A Honlap az ,,Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés” (TÁMOP-3.2.9-08/1/A-2009-0002) elnevezésű projekt megvalósítása keretében a történelmi közelmúltnak a totalitárius rendszerek által megszakított történetmondását, a családok, a kisközösségek megélt történelmi tapasztalatainak, élményeinek átadását, megőrzését, a generációk közötti ismeretek átadását hivatott szolgálni a videóra rögzített történelmi interjúk közzétételével.

A Honlapon található személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok, az adattörlés

A Szolgáltató a video-interjúalany, valamint a video-interjúban szereplő harmadik személy (a továbbiakban: Szereplő) személyes adatait az érintett adatalany önkéntes és határozott, írásban megadott hozzájárulása alapján kezeli és teszi közzé a Honlapon.

Személyes adatainak kezeléséről a Szereplő tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Adatkezelő levelezési címén, illetve az emlekpontok@emlekpontok.hu e-mail címen kérheti bárki, érintettsége igazolásával és levelezési címének megadásával.

A Szereplő a személyes adatait tartalmazó videóról másolatot kérhet, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is az Adatkezelő levelezési címén, illetve az emlekpontok@emlekpontok.hu e-mail címen.

Az e-mailen kért adattörlésre, illetve adatmódosításra a kérelem megérkezésétől legkésőbb 3 munkanapon belül kerül sor.

Regisztráció

Regisztrált felhasználó jogosult a Honlap rendszeréhez csatlakozni és a fórumokhoz hozzászólni. A regisztráció során kötelező megadni felhasználó nevet, e-mail címet és jelszót. A jelszó titokban tartásáért a felhasználó felel.

A regisztrációval a felhasználó kijelenti, hogy szerződéskötési képessége nem korlátozott, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kérésére bizonyos korlátozott információt nyújt magáról, melynek időszerűnek, valóságosnak és teljesnek kell lennie.

A Szolgáltatást csak 14 éven felüli természetes személyek vehetik igénybe. 14 éven aluli felhasználók a Szolgáltatást csak szülői felügyelettel vehetik igénybe.

Amennyiben a felhasználó által megadott, személyazonosításra alkalmas adat félrevezető, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók alkalmazásának az elkerülése érdekében. Ön vállalja, hogy az ellenőrzés céljából Önnek megküldött e-mail-t 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törölhető. A vélelmezett félrevezető azonosító használatáról történő tudomásszerzést követően a felhasználói hozzáférés az ellenőrzési folyamat lezárulásáig korlátozható. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az ezen kötelezettség elmulasztásából származó károkért.

A Honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Adatkezelő ezeket az adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, azokat kizárólag látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

A Honlap használatával, a regisztráció kitöltésével a felhasználó hozzájárul, hogy az Adatkezelő a személyes adatait kezelje.

A felhasználó a Honlapon található videó-interjúkat csak saját célra használhatja fel, azokat nem többszörözheti, nem terjesztheti, nem dolgozhatja át.

A regisztráció során megadott adatlapon feltüntetett adatok közül a felhasználói név, a hozzászólások, az elkészített metaadatok, valamint az opcionális adatok nyilvánosak.

Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó által megadott jelszó és az e-mail cím. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a felhasználó kérésére a rendszer újra kiküldi a felhasználó jelszavát, ha az új jelszó kérése során az azonosítót vagy a regisztráció során megadott e-mail címet a felhasználó megadja.

Tájékoztatás a hozzászólásokra vonatkozóan

Felhívjuk a figyelmét, hogy a hozzászólásával, megjegyzésével Ön felhatalmazást ad arra, hogy a hozzászólása, megjegyzése, vagy üzenete által közzétett személyes adatait mások kezeljék (rögzítsék, használják, újra nyilvánosságra hozzák, stb.) A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közétett adatai további kezelésének jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott vélelem, amely szerint az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az Adatkezelő a hozzászólásokban, üzenetekben tett megnyilvánulásait nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért ezeket korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni.

Ezen felhasználási feltételek elfogadásával Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást nem használja zaklatásra, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére, vagy más módon, más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy törölje, vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár üzenőfalakon, magánüzenetek formájában, listák útján, a Szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal, vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának a felhasználásával valósul meg.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Szolgáltatás keretén belül a Honlapon elhelyez, vagy megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, személyes üzeneteket, és bármely tartalom következményeit is. A Szolgáltató automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat, valamint nem felelős a továbbított információkért.

A felhasználási feltételek elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személy személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek, vagy egyébként kifogásolhatónak talál, valamint amelyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket.

A Szolgáltató minden értesítés nélkül jogosult eltávolítani a Honlapra feltöltött azon anyagokat vagy hivatkozásokat, amelyek nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítésére vagy továbbítására, mint a „spam”, vagy a többi felhasználónak a Szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarására irányulnak, vagy arra alkalmasak, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, a fórumban az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli „offtopic” hozzászólásokat, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat, amelyek több topikban, témakörben rövid időn belül szórnak szét. Az ilyen ismételt hozzászólások egy bejegyzés meghagyása mellett törlésre kerülnek.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes adatával, információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a Szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

  • védjegyet sért,
  • közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve,
  • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
  • obszcén, vagy trágár kifejezés,
  • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális, politikai, vagy világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
  • burkolt vagy nyílt reklámnak minősül.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a felhasználók által a Honlapon elhelyezett információk, vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, valamint a felhasználók által a Honlapon tanúsított magatartásáért.

A Felhasználási feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a Honlapon megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen felhasználási feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a Szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.


Adatvédelmi Szabályzat (rövid összefoglaló)

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (továbbiakban: Közalapítvány) Adatvédelmi szabályzatában foglaltak a Közalapítvány „Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés” elnevezésű projektjének minden közreműködőjére vonatkozik.

Az Adatvédelmi szabályzat ezen túl vonatkozik azon személyekre is, akik bármilyen felhatalmazás alapján jogosultak a programban nyilvántartott személyes adatok kezelésére, az azokat tartalmazó rendszerek használatára, adatok bevitelére, feldolgozására, továbbítására, törlésére, illetőleg a rendszer műszaki-technikai üzemeltetésére, karbantartására. Az Adatvédelmi szabályzat hatálya alá tartozó adatok kezelője a Közalapítvány.

Az adatkezelés célja az „Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés” elnevezésű projekt megvalósítása, mely a történelmi közelmúltnak a totalitárius rendszerek által megszakított történetmondását, a családok, a kisközösségek megélt történelmi tapasztalatainak, élményeinek átadását, megőrzését, a generációk közötti ismeretek átadását szolgálja. A projekt oktatási, társadalmi önismereti, helytörténeti célokat valósít meg, nem minősül tudományos kutatásnak, de az eredményeképpen létrejött levéltári anyagot (videó-tár és a hozzá kapcsolódó dokumentáció) tudományos kutatás számára elérhetővé teszi.

Az Adatkezelési szabályzat jogalapja az érintett interjúalany önkéntes és határozott, írásban megadott hozzájárulása, melyben beleegyezik, hogy a létrejövő Archívum kezelje személyes adatait –, a világhálón, illetve bármely egyéb módon nyilvánosságra hozza, és oktatási, illetve kutatási célból elérhetővé tegye.

A programban részt vevő tanárok adatvédelmi konzultáción vesznek részt, melyen megismerik az Adatvédelmi szabályzatot. Nyilatkozattal vállalják, hogy az általuk irányított diákokat az életút-interjúk elkészítésének szakmai követelményeiről, annak adatvédelmi szabályairól tájékoztatják.

A programban csak nem cselekvőképtelen (14. életévüket betöltött) diákok vehetnek részt, akik írásban nyilatkoznak a programban részvételi szándékukról, és arról, hogy az adatvédelmi követelményeket ismerik, maguk is betartják.

Az interjú készítése közben és azt követően az interjúalany és a harmadik személyek személyes adatainak védelmét szem előtt kell tartani. Az interjúban különleges adatok (pl. vallási meggyőződés, etnikai hovatartozás, politikai vélemény) is megjelenhet. Ezek rögzítettségének jogszerűségét mind a vezető tanár, mind pedig a Közalapítvány Archívuma ellenőrzi. A nem jogszerűen rögzített adatokat az adatállományba történő elhelyezés előtt törölni kell.

Az interjút a nyilvánosságra hozott változatban anonimizálni kell (pl.: született: 1947, férfi, Bicske, gazdálkodó), kivéve, ha az adatközlő hozzájárult ahhoz, hogy az ő személyes adatai szerepeljenek az interjúban. Az interjúalany a hozzájárulását annak tudatában adja meg, hogy a felvétel nyilvánosságra hozatala során személyazonosító adatai hiányában is azonosítható lehet.

A Közalapítvány „Emlékpontok – Audiovizuális emlékgyűjtés” elnevezésű projektje az online felhasználókról nem vezet nyilvántartást.

A teljes Adatvédelmi Szabályzat és mellékletei itt olvashatók el, illetve innen tölthetők le.