GYAKORI KÉRDÉSEK

Az interjúkészítő diák megkaphatja e az általa készített interjút?

A diák csak akkor, ha az interjúalany a nyilvánosságra hozatalhoz hozzájárult és a Közalapítvány munkatársai ellenőrizték a jogszerűséget.


Az interjúalany megkaphatja-e a vele készült videó másolatát?

Igen.


Az iskola az általa készített videókat felhasználhatja-e saját tanóráin történő oktatásra oktatási segédanyagként?

Igen, de néhány körülményt meg kell gondolni jogi (és ehhez kapcsolódó erkölcsi) értelemben. Az anonim említések esetleges azonosíthatósága ebben a közegben még veszélyesebb, mint általában. Az iskolának is az interjúalany adatvédelmi nyilatkozatán megjelölt pontok értelmében kell eljárnia. Például ha az interjúalany hozzájárult a publikussághoz, akkor az iskola is szerepeltetheti az anyagot egy saját kiadványban, rendezvényein levetítheti az interjú részleteit. Ha az interjúalany hozzájárult ahhoz, hogy oktatási célból fel lehet használni a vele készült interjút, akkor le lehet vetíteni tanórán. Viszont ha az interjúalany csak kutatási célra engedélyezte a videót, akkor az csak az emlekpontok.hu honlap kutatói felületén érhető el – a megfelelő engedélyekkel. Ha van olyan felajánlott hozzájárulási opció, hogy „oktatási célra” járul hozzá, akkor tisztázni kell, hogy a nyilvánosságra hozatalhoz adott hozzájárulás ezt magában foglalja.


Az videóinterjúban megnevezett 3. személyekre milyen adatvédelmi szempontok vonatkoznak?

Általában a 3. személyek szerepeltetését kerülni kell, ugyanis beleegyezés híján nincs jogalap adataik közzétételére. Ha az interjúalany mégis beszél róla – például mert az elmondott történet érthetősége miatt elkerülhetetlen – akkor biztosítani kell az azonosíthatatlanságot. Ha ez lehetetlen, le kell mondani a történetről – ezt mindenképpen előre kellene tisztázni az interjúalannyal. A jogsértésért az adatközlő is és az Emlékpontok (illetve a Közalapítvány) is jogi felelősséggel tartozik. A harmadik személy beleegyezési kötelezettsége alól részleges kivételt jelentenek például a történelmi személyiségek, de még az ő esetükben is felelni kell pl. a valótlan, nem közszereplésükkel összefüggő állításokért. A közhatalmat gyakorlók közhatalmi működésük körében helyes jogértelmezéssel viszont megnevezhetők, persze az állítások igazságtartalmáért ez esetben is fennáll a jogi felelősség! Ez sajnos nem csak az „igazságot” jelenti magában, hanem azt, hogy ez adott esetben bizonyítható is. Elhunyt személyek esetében a hozzátartozók a kegyeleti jog megsértéséért léphetnek fel.


Indikátornak csak akkor számítható be az interjú, ha a Közalapítvány arról tájékoztatja az intézményt, hogy a beküldött anyagot jóváhagyta és elfogadja?

Igen.


Mindhárom formátum beérkezése a Közalapítványhoz szükséges ahhoz, hogy a sikeres feltöltésről szóló visszaigazolást megkapja az intézmény?

Igen, a következők szerint. A visszaigazolás két lépésben történik: az első az interjúk metaadatainak „feltöltése”, azaz az interjúhoz kapcsolódó adatlap internetes kitöltése. Ha ez megvan, erről az intézmény kap egy visszaigazoló e-mailt. (Még akkor is, ha egyik fentebb felsorolt formátumban sem sikerült neki feltöltenie a filmet.) Továbbá fel kell tölteni mindhárom adatvédelmi nyilatkozat beszkennelt változatát (az adatlapon), és egy eredeti példányt el kell küldeni a Közalapítvány részére. Ezt követően amint a film és a nyilatkozatok eljutnak a Közalapítványhoz, a történészek megnézik, s küldenek egy visszaigazolást arról, hogy az interjút elfogadták.


Ha a filmeknek csak egy része feltölthető, azt töltsék föl az intézmények?

Igen, a kisebbtől a nagyobb felé haladva próbálkozzanak a feltöltéssel. Töltsék fel először az vágott és tömörített változatot (formátum: flv), ha sikerült, próbálják meg ennek a jó minőségű változatát (formátum: mpeg-2), s végül a vágatlan nyersanyagot (formátum: avi).Ha csak az első sikerül, az is több mint a semmi! Javasoljuk az intézményeknek, hogy amit tud, azt okvetlenül töltse föl a rendszerbe!


A képzésen, illetve a legutóbbi konferencián azt az információt kaptuk, hogy amennyiben nem sikerül az interjú egyik változatának feltöltése sem (vagy pontosabban: valamelyik változat feltöltése nem sikerül), az elkészített anyagot egyértelműen beazonosított DVD-n is eljuttathatjuk a Közalapítvány részére. Kérdésünk: mi legyen az egyértelmű beazonosítás tartalma?

Az intézmény neve és címe, a pályázat TÁMOP-száma, a felkészítő tanár neve, a diák (riporter) neve, az interjúalany neve, az elkészítés dátuma, DVD-anyagok formátuma.


Az adathordozó elszámolható-e a pályázatban?

Igen, az intézmény technikai eszközöket is elszámolhat saját pályázati kerete terhére.


Külső adattároló (DVD, pendrive, harddisk) felhasználásával megoldható-e az interjúk továbbítása a Közalapítvány részére?

Igen, de az interjúhoz kapcsolódó űrlapokat mindenképp ki kell tölteni a honlapon.


Tízen is jelentkeztünk a képzésre. Ennyi embert lehetetlenség egyszerre elnélkülözni az intézményben. Megoldható, hogy elfelezzük a résztvevők számát, és külön képzési turnusra menjenek?

Igen, megoldható, a Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézettel szükséges egyeztetni (06-1/270-48-30).


Nem vagyok történelemtanár. Ez a képzés nekem is kötelező?

A képzés nemcsak a történelemtanárok számára kötelező, hanem minden, a pályázatban megjelölt személy számára. A képzések egyébként jellemzően nem a történelemoktatás kérdéseivel foglalkoznak (persze, értelemszerűen ez is megjelenik a tematikában), hanem az interjúkészítés elméletével és gyakorlatával, amely mindenki számára hasznos információkat tartogat.


Hány embernek kell részt vennie a képzéseken?

Az intézmények saját pályázatukban jelölték meg azt a számot, hogy hány pedagógust vonnak be a projekt megvalósításába. Bár váratlan okokból a személy változhat, a résztvevők létszáma azonban nem (ez ugyanis ún. indikátor mutató a pályázati projekt megvalósulása tekintetében).


A képzésünkre csak ősszel kerül sor, de mi már most (a nyáron) szeretnénk elkezdeni az interjúk rögzítését? Lehetséges ez?

Igen, lehetséges. Bár a képzésen elhangzottak hasznos információkkal szolgálhatnak az interjúk készítéséhez, illetve felhasználásukhoz a pedagógiai tevékenységek során, az interjúk készítése nincs kizárólagosan a képzéshez kötve. A képzést megelőző interjúkészítéshez segítséget nyújthat a hallgatói segédanyag, amely honlapunkról is letölthető (www.emlekpontok.hu), de kérésre a Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet postán is eljuttatja az intézménybe.


Mikor kerül sor a képzésekre?

A képzések már zajlanak. A képzésekért felelős szervezet, a Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet folyamatosan küldi ki a képzési időpontról szóló értesítéseket az intézményeknek. Fontos, hogy a képzésekre történő beosztásnak nem az az alapja, hogy ki mikor nyerte el a támogatást, illetve mikor kötöttek vele támogatási szerződést, hanem az, hogy mi az intézmény projektjének tervezett befejezési időpontja. (A szolgáltató így próbálja segíteni, hogy amely intézmény előbb tervezi befejezni a projektet, annak pedagógusai előbb részesüljenek a képzésben.)