Elindult az Audiovizuális emlékgyűjtés

2010. April 15.

Speciális program indult az 1945 utáni történelem oktatásának megújítására a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány irányításával.

SPECIÁLIS PROGRAM INDULT AZ 1945 UTÁNI TÖRTÉNELEM OKTATÁSÁNAK MEGÚJÍTÁSÁRA
A KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI TÖRTÉNELEM ÉS TÁRSADALOM KUTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY SAJTÓKÖZLEMÉNYE
2010. április 15.

A hazai középiskolai történelemoktatásban csekély súllyal szerepel az 1945 utáni korszak. A témakör gyakran megosztja a közvéleményt és egyes hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat. Ennek felszámolását segíti egy az Európai Unióban egyedülálló, 549 millió forint költségvetésű projekt. Az erről szóló szerződést a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány mint projektgazda 2009. október 29-én kötötte meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel.

A projekt célja a közös társadalmi emlékezet megőrzése, a tanulói kompetenciák széleskörű fejlesztése, továbbá a történelmi interjúk készítésének bevezetése a közoktatásba. Az „Audiovizuális emlékgyűjtés” címet viselő program keretében így az ország minden tájáról részt vevő középiskolák diákjai készíthetnek legalább félezer történelmi interjút az elmúlt évtizedek szemtanúival, hozzájárulva ezzel az 1945 utáni időszak történelemoktatásának megújításához.

A pedagógusok képzése a mai nappal elkezdődik.

A rendszerváltó társadalmak kiegyensúlyozott, sikeres fejlődésének egyik ismert nehézsége, hogy a közelmúlt történelmi eseményeinek feldolgozatlansága a helyi közösségek szintjén is akadálya a társadalmi kohézió erősödésének. A formális oktatásban folyó állampolgári, történelmi képzés a jelenlegi formájában és eszközrendszerével csak korlátozottan és lassan képes enyhíteni a problémát. Ezen a helyzeten kíván segíteni az „Audiovizuális emlékgyűjtés” címet viselő program.

Az „Audiovizuális emlékgyűjtés” címet viselő program célja tehát nem más, mint hogy Magyarország XX. századi történelmének oktatásához új pedagógiai-módszertani eszközöket adjon,  elsősorban a középiskolákban oktató pedagógusok, történelemtanárok kezébe. Ezek a módszertani útmutatók a történeti interjúk elkészítésének és a tanítási folyamatba ágyazásának know-how-elemeit formálják a pedagógusok által jól hasznosítható, az oktatási gyakorlatot támogató eljárásokká.

A program során a középiskolás diákok tanórán kívüli foglalkozások keretében, módszertanilag felkészített szaktanáraik felügyeletével felkutatják és megkeresik az elmúlt évtizedek történéseinek szemtanúit, és azok emlékeit történeti interjúk formájában digitális videóként rögzítik és rendszerbe szervezik, majd pedig az internet adta lehetőségeket használva elérhetővé teszik más oktatási intézmények pedagógusai és diákjai számára is. A hagyományos és új típusú történelmi dokumentumok és tartalmak digitalizált, multimédiás prezentációja pedig valóban képes megszólítani a középiskolás korosztályt.

A program eredményeként gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodhat, kiteljesedhet és továbbfejlődhet a történelemtanítás pedagógiai módszertana, és létrejön egy olyan történeti adat- és interjútár, amely lehetőséget teremt egyfelől a programban részt nem vett pedagógusok számára is a módszertan alkalmazására, másfelől pedig a történészek és más kutatók részére a közelmúltra vonatkozó elsődleges forrásanyagok vizsgálatára.

A történelmi interjúkészítés módszertanára alapozva a programban részt vevő tanulók közvetlenül találkozhatnak a köztünk élő történelemmel, elsősorban olyan korszak emlékeivel, amelyek rendszerint csak az utolsó, érettségi előtti félév óráinak anyagát képezik. Az ilyen típusú, a történelem közvetlen megtapasztalását segítő programok az Európai Unió számos országában sikeresen futnak, és komoly szerepük van abban, hogy a leginkább érintett korosztály érdeklődését sikerült eredményesen felkelteni környezetünk közelmúltjának eseményei, illetve a politika és társadalomtörténet általános összefüggései iránt.

További információ:
Apáti-Tóth Kata – sajtóreferens
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
70/933-4984

"Audiovizuális emlékgyűjtés – sajtótájékoztató és nyitórendezvény" videofelvétel

Kapcsolódó képek:

Mellékletek:

Bajnai Gordon miniszterelnök beszéde


< VISSZA