Meghosszabbított pályázat (1)

2010. January 5.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a TÁMOP-3.2.9/B-08/2 (konvergencia) "Audiovizuális emlékgyűjtés" című pályázati kiírás beadási határidejét 2009. december 16-ról 2010. január 29-re módosította. A Közép-magyarországi régiót érintő keret már kimerült, ezért a meghosszabbított határidő kizárólag a KMR-en kívüli régiókat érinti!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a TÁMOP-3.2.9/B-08/2 (konvergencia) "Audiovizuális emlékgyűjtés" című pályázati kiírás beadási határidejét 2009. december 16-ról 2010. január 29-re módosította. A Közép-magyarországi régiót érintő keret már kimerült, ezért a meghosszabbított határidő kizárólag a KMR-en kívüli régiókat érinti!

Uniós pályázat a történelmi emlékek gyűjtésére a konvergencia régióban

Az 1945 utáni időszak audiovizuális emlékeinek gyűjtésére jelent meg európai uniós pályázat a középiskolák számára. Mindazon, a konvergencia régióhoz tartozó középfokú oktatási intézmények pályázatait várjuk, akik diákjaikkal együttműködve részt szeretnének venni egy Európában is példa nélküli új történelemtanítási módszer kialakításában.

Mire igényelhető uniós támogatás?

A program célja, hogy a tanulók tanáraik segítségével audiovizuális emlékgyűjtésbe fogjanak, és történeti interjúkat készítsenek családi és lakókörnyezetük idősebb tagjaival, ezáltal saját élményen keresztül életszerűvé, feldolgozhatóvá tegyék a tanulók számára a közelmúlt történelmi eseményeinek tananyagát. A pályázat célja továbbá, hogy a résztvevő pedagógusok korszerű szakmai módszereket sajátítsanak el a pályázat keretében beszerezhető informatikai eszközök alkalmazásával, hozzájárulva ezáltal a középiskolai történelemoktatás módszertanának gazdagításához.

Kik pályázhatnak?

A konstrukció keretében szakiskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, egységes vagy összetett iskolák, valamint közös igazgatású közoktatási intézmények és általános művelődési központok nyújthatnak be pályázatot, amennyiben rendelkeznek szakiskolai, gimnáziumi vagy szakközépiskolai intézményegységgel. Mivel a Közép-magyarországi régiót érintő keret már kimerült, ezért kizárólag a konvergencia régióhoz tartozó intézmények pályázhatnak. A konvergencia régió tartalmazza az összes magyarországi megyét Budapest és Pest megye kivételével.

Mekkora az igényelhető támogatás összege?

A pályázaton igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 5 millió és 15 millió forint között lehet. A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének a 100 százaléka. A pályázat automatikus, azaz a befogadási-jogosultsági kritériumoknak megfelelő pályázatok a keret kimerüléséig támogatásban részesülnek!

Hogyan lehet jelentkezni?

Figyelem! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a TÁMOP-3.2.9/B-08/2 (konvergencia) „Audiovizuális emlékgyűjtés” című pályázati kiírás beadási határidejét 2009. december 16-ról 2010. január 29-re módosította. A pályázatokat a következő postai címre kell benyújtani: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

A pályázati dokumentáció elválaszthatatlan része a Pályázati Felhívás, az Adatlap és az Útmutató, amelyek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt! A pályázati dokumentáció és a kitöltési segédletek a www.nfu.hu honlapról tölthetők le.

Sikeres pályázást kíván a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány mint projektgazda és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség!


< VISSZA