'56 testközelből

hossz: 00:43:00

Tárgy: 1956

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél az 1956-os események kezdetéről, a Sztálin-szobor ledöntéséről, fegyverzsákmányolásról (0:24), a Hársfa utcai rendőrség előtti lövöldözésről (6:23), a november 4-i, és az utána következő eseményekről (8:51). Beszámol az 1956-os forradalom politikatörténeti vonatkozásairól és egyéb aspektusairól, többek között arról, hogy sok szovjet katona azt hitte, Szuezben vannak (13:06). Mesél a forradalom leverése utáni sztrájkokról, a röplapokról (17:35), a Munkásőrségről és a pufajkásokról (20:37), letartóztatásairól (21:16), a bírósági tárgyalásról (27:13), a váci börtönben töltött évekről (28:46), az amnesztiáról és élete újrakezdéséről (33:54), szakmai sikereiről, egy 1965-ben megnyert pályázatról, amelynek kapcsán kiutazhatott volna Angliába, azonban nem engedték (37:11). Végül megemlíti, hogy még 1988-ban is megfigyelték (41:22).

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól

Interjúalany: Nagy Mihály, 1936, Hajdúböszörmény

Interjúalany foglalkozása: vegyészmérnök (Tudomány)

Felvétel időpontja: 2010. October 22.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feltöltötte: Kulcsár Gábor

Interjút készítő iskola: Pesthidegkúti Waldorf Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium