A 20. század egy zeneszerző szemével

hossz: 00:48:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Egyházak, Kultúra

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a Horthy-korszakkal, a II. világháborúval, illetve az 1956-os forradalommal kapcsolatos emlékeiről. Elmeséli, hogy milyen volt a képzés az 1950-es években a Zeneakadémián és, hogy milyen fogadtatásban részesültek főbb művei. Szól Kodály Zoltánnal való ismeretségéről is. 0:35--származás, család, születési hely; 2:29--mire emlékszik a Horthy-korszakból; 3:25--emlékei a II. világháborúról; 4:40--zenei tanulmányainak kezdete, hogyan kezdett el először zenei műveket írni; 9:34--emlékei Kodály Zoltánról; 10:25--milyen volt a Zeneakadémia képzése az 1950-es években, mennyire jelent meg a politika a oktatásban; 15:24--VIT-díjainak története 17:00--emlékei az 1956-os forradalomról; 19:23--a "Tűz márciusa" c. zenemű története, mely a kommun 40. évfordulójára íródott, de a megrendelő szándékaitól eltérő üzenetet hordozott, és egyéb műveinek története; 28:15--munkája a rádióban, konfrontációi a rendszerrel; 32:30--független művészi munkája az 1960-as években; 35:26--hogyan lesz majdnem a Hazafias Népfront elnöke 1989-ben; 39:30--milyen szerepet tölt be az életében a vallás

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
1.3. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
1.4. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
1.6. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
4.13. Politika és egyház viszonyáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Szokolay Sándor, 1931, Kunágota

Interjúalany foglalkozása: zeneszerző, egyetemi tanár (Művészet)

Felvétel időpontja: 2011. March 7.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Teleki Béla, Horváth Márton, Németh Mátyás, Stinnerné Hubert Sarolta

Feltöltötte: somogyimiklos

Interjút készítő iskola: Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium