A 80-as évek

hossz: 00:26:00

Tárgy: Ipar, Mindennapi élet. TSZ, Háztáji gazdaság, Kádár-kor, Lakhatás, KISZ, Úttörők, MSZMP

Interjú rövid leírása: Az interjúalany mesél gyermek- és fiatalkoráról, az iparról, a TSZ-ről, a különböző ifjúsági mozgalmakról, az MSZMP működéséről és a rendszerváltásról. Beszél arról is, hogy hogyan lehetett egy házat felépíteni a Kádár- korszakban. 0:10--születés, gyermekkor, szülők munkája 1:25--munkahelye és másodállása, a TSZ működése 4:37--a korabeli szórakozási lehetőségek 5:31--munkája a Taurus Gyárban a TSZ megszűnése után 5:25--milyen volt a családja gyermekkorában, mit dolgozik az apja a pesti építkezéseken 8:29--véleménye a Kádár-rendszerről és rendszerváltásról 11:16--hogyan építik fel a Kádár-rendszer alatt a lakásukat, honnan szereztek alapanyagokat, milyen nehézségek adódtak ezek beszerzése során 15:05-- a háztáji gazdaság, a földbérlés, a TSZ és a TSZ bizottság működése 20:00--külföld, utazás 20:54--KISZ, úttörő mozgalom 23:20--az MSZMP működése, az emberek viszonya a párthoz

Említett időszakok, témák:
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól

Interjúalany: Belicza András, 1958, Pócspetri

Interjúalany foglalkozása: raktáros, mozigépész (Ipar, Egyéb)

Felvétel időpontja: 2010. November 14.

Felvétel helyszíne: Kállósemjén

Feldolgozásban résztvevő személyek: Gacsályi Klaudia, Torma László, Bordás Roland, Kiss Kinga

Feltöltötte: nagykallo

Interjút készítő iskola: Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium