A bátyám esküvőjén tartóztattak le – Interjú Faragó Imre 56-os elítélttel

hossz: 00:39:00

Tárgy: 1956

Interjú rövid leírása: Faragó Imre Kiskunlacházán született. Géplakatosként 1955-től Budapestre járt dolgozni. Pesten szemtanúja a forradalom első napjainak, majd otthon, Kiskunlacházán november 4-ig nemzetőrként szolgál. A forradalom bukása után ellenálló csapat tagjaként röpcédulákat terjeszt, és részt vesz egy kézigránátos támadásban a pufajkások ellen. 1957-ben letartóztatják, 1958-ban hat évre ítélik. Kőbányán és Vácott raboskodik, 1962-ben szabadul. 56-os múltja gátolja szakmai előrehaladását, egyszer el is bocsátják emiatt. 1991-ben rehabilitálják. Jelenleg a kiskőrösi 56-os szövetség elnöke. (00:00-01:40) ipari tanuló; (01:40-03:20) munkahelyek, Pestre kerül a FÉG-hez; (03:20-05:40) a pesti események szemtanúja; (05:40-07:40) nemzetőr Lacházán; (07:40-11:30) illegális tevékenység a forradalom után; (11:30-16:45) előzetes, első- majd másodfokú ítélet, erőszak alkalmazása a foglyokkal szemben; (16:45-24:50) a börtönévek - Kőbánya, Vác, átmeneti szabadulás, majd újabb letartóztatás; (24:50-35:10) munkahelyek: Csepel, kiskőrösi KTSZ, IGV, megfigyelés, 56-os múlt hátrányos következményei; (35:10-36:50) visszaemlékezés az 1957. május 1-jei felvonulás valós körülményeire; (36:50-38:43) rabtársak további sorsa

Említett időszakok, témák:
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)

Interjúalany: Faragó Imre, 1937, Kiskunlacháza

Interjúalany foglalkozása: géplakatos (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. January 10.

Felvétel helyszíne: Kiskőrös

Feldolgozásban résztvevő személyek: Az interjút készítő diák: Ungvári Péter Tanár: Fodor Tamás Technikai munkatárs: Horváth István

Feltöltötte: ktktpetofi

Interjút készítő iskola: Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Óvodája, Általános Iskolája, Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma