A Bokor bázisközösségről egy soproni rendszerváltó szemszögéből

hossz: 00:28:00

Tárgy: Rendszerváltás, Hétköznapi szocializmus, Egyházak

Interjú rövid leírása: 00:00 iskolai háttér, viszolygás a pártállami ünnepektől 2:20 a pártba nem akart belépni, utóbb néhány ismerőséről kiderült, hogy ügynök volt 4:55 a vallásos neveltetése a családtól eredt, de később is kapcsolatban maradt azokkal, akik vallásos életet éltek, vagy a Bibliáról gondolkodtak, ezeket a közösségeket is megfigyelték 8:25 a Bokor közösség meghatározta az életét, a közösséggel való kapcsolatáról mesél 10:48 a katonaságot a Bokor közösség számos tagja megtagadta, de ő előtte volt katona 14:20 1986-ban jutott ki először Nyugatra, az első bécsi élményeire emlékezik vissza 17:16 mesél a rendszerről másképp gondolkodó közösségéről, a rendszerváltó csoportok között (SZDSZ, MDF) átfedések voltak 18:27 tagja volt az MDF-nek 20:01 a soproni 301-es parcella megnyitása, amely előjátéka volt a budapesti újratemetéseknek, több ezren voltak kint az eseményen, a karhatalom nem avatkozott közbe, de jelen volt 22:00 A Páneurópai Pikniken nem vett részt, de a szervezésbe besegített 22:47 bekapcsolódott a sportéletbe 23:59 2004-ben az MDF jelöltjeként vett részt az időközi választáson 25:41 a jelenlegi társadalmi berendezkedés nagy hibája az, hogy az emberek közösség iránti igényét kigyomlálta 26:50 a rendszerváltozás egy tanulási folyamat, amelyből tanulni kell

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Nagy Tamás, 1962, Sopron

Interjúalany foglalkozása: tanár, gyermekvédelmi szakember, vállalkozó (Sport)

Felvétel időpontja: 2010. September 11.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Juhászné Kiss Katalin, Tama Péter, Teleki Béla

Feltöltötte: somogyimiklos

Interjút készítő iskola: Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium