A bokszolóból prédikátor lett

hossz: 00:43:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél katolikus családjáról, és arról, hogy egy csodálatos gyógyulás nyomán miként kezdett érdeklődni a Hit Gyülekezete iránt, hogyan tért meg, majd mikénti igazoltatták a rendőrök háromszor is hazafelé menet (0:00). Szól felesége materialista neveltetéséről és csodálatos megtéréséről is (6:10). Elmeséli, hogy édesapja nem örült választásának egészen addig, míg ő is nem látta a mennyei nyelveken szólás bizonyítékát (8:50). Szól arról, hogy katonai szolgálatát 1988-ban kezdte meg, és azt akarták, hogy régi sportját, a bokszot folytassa a honvédség színeiben, de ezt ő már megtértként elutasította, így sok zaklatásnak tette ki magát (11:00). Szól a seregben folytatott térítői munkájáról, és arról, hogy ha már majdnem 20 katonát megtérített, általában áthelyezték. Olykor tisztek, sőt, egyszer az egész hírszerzési nyomda is megtért Jézushoz (14:40). Szól arról, miképp hallgatták ki, próbálták megtörni. Egyszer pöcegödröt tisztíttatak vele, s mikor végzett, kitakarított egy másikat is. A feladatot adó tisztet később lebeszélte a felszerelés ellopásáról, így megmentette a börtöntől, később pedig jó barátok lettek (18:54). Elmeséli, hogy mikor egy zavaros fejű katona a fogdában felvágta az ereit, mégis őt hívták, hogy imádkozzon érte. Máskor ugyanez a katona gépfegyverrel fenyegetőzött, és az ő hite kellett, hogy eltérítse céljától (24:10). A rendszerváltás után már megköszönték a seregben folytatott térítő és közösségépítő munkáját, és további tisztek tértek meg, egyikük rokonának csodálatos gyógyulását is elmeséli (30:10). A Hit Gyülekezete ellen felhozott vádak és a szellemi nyomás sokakat eltérített a csatlakozásról, egy ideig az öccsét is (34:40). Szól a kommunizmus vallásra gyakorolt hatásáról, a hitélet lejáratásáról, és a posztkommunista országok társadalmi-morális problémáiról (37:37). Végül a Kádár-korszakot értékeli, ahol a tényleges jólétet az egyéni szabadság hiányával és a korrupcióval tették lehetetlenné (40:00).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Nagy József, 1967, Budapest

Interjúalany foglalkozása: Egyház

Felvétel időpontja: 2010. October 22.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kondor Áron, Ambrus Krisztina, Karika vencel, Molnár Kristóf Szalkai Melinda, Pálfy Gyula

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény