A bűnösök megtérése az igazi rendszerváltás

hossz: 00:34:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél arról, hogy katolikus nevelésben részesült (0:11), majd megtért a baptista hitre (1:01), szülei halála után pedig Békésre került (6:07). Mesél nővéreiről (9:26), arról, hogy belépett a pártba, mert könnyebb munkát akart végezni (14:03), majd kilépett a pártból, visszatért a hitéhez (15:42), és Budapesten lett mozdonyvezető (21:17). Elmondja, hogy előbb csatlakozott egy bicskei karizmatikus gyülekezethez, majd a Hit Gyülekezetéhez (25:18), majd beszél arról, hogyan értékeli a rendszerváltást, elsősorban az egyházak szempontjából (31:06).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.3. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
4.13. Politika és egyház viszonyáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
1.8. Az egyház szerepéről, vallási életről
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Nagy József, 1934, Jánkmajtis

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas mozdonyvezető (Ipar)

Felvétel időpontja: 2010. December 12.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kulcsár Árpád, Seregi Károly,Opauszki Máté,Nagy Gergely,Schweigert Patrik

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény