A Don-kanyartól az orosz hadifogságig

hossz: 00:41:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború), Gulág-málenkij robot

Interjú rövid leírása: 0:08 Az interjúalanyt 1941-ben sorozták be a Honvédségbe, a bajai utászokhoz került. 1:43 Részletesen beszél kivonulásról a Donhoz és a közben elszenvedett partizántámadásról. 9:52 Szól a német élelmiszer-ellátásról, az adagokról, a ruházatról. 15:00 Kitér a doni katasztrófára, a visszavonulás körülményeire. 22:52 Beszél a hazajutás nehézségeiről, és arról, milyen ellenségesen álltak hozzájuk a német katonák. 23:43 Beszél Magyarország német megszállásáról. 24:35 Másodszor is bevonult Bajára, ezzel kerülve el a német sorozást.Alakulatát a Kárpátokba vezényelték. 29:22 Szlovákia területén orosz hadifogságba került 31:50 Az oroszok Auschwitzban gyűjtötték össze a magyar hadifoglyokat. 33:00 A kazahsztáni Akmolinszk hadifogolytáborba szállították. 39:40 A hazatérés utáni újrakezdés nehézségeiről beszél.

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (beleérve az egyházi ifjúsági szervezeteket, a nyilas pártot, a Volksbundot, az illegális kommunista mozgalmat és az ellenállást is)

Interjúalany: Steig Ottó, 1923, Villány

Interjúalany foglalkozása: Szolgáltatás

Felvétel időpontja: 2011. February 10.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Horváth Gergely, Sóki Tamás, Perger Attila

Feltöltötte: Janus

Interjút készítő iskola: Janus Pannonius Gimnázium