A falu első emberének emlékei a rendszerváltásról

hossz: 00:40:00

Tárgy: Kádár-korszak, oktatás, rendszerváltás, kárpótlás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, iskolai tanulmányairól, az úttörőmozgalomról (0:02), a KISZ-ről (5:32), a továbbtanulási lehetőségek beszűküléséről a Kádár-korszakban (8:20), a nagy árvízről a Maroson ('70-es évek eleje), és a szovjet katonák segítőkészségéről (12:51), sorkatonai szolgálat élményeiről (15:38). Elmondja, hogyan ábrándult ki a szocializmusból (20:25), milyen munkája volt tanácselnöksége előtt (24:25), és hogyan lett tanácselnök, majd polgármester (25:42). Részletezi a rendszerváltás hatásait, következményeit, hibáit (26:57), kitér a Kádár-korszak pozitívumaira és hiányosságaira (29:53), majd a deszki TSZ felszámolásának következményeit elemzi (32:19), végül pedig a kárpótlási törvény kidolgozatlanságát, annak hátrányait ecseteli (34:53).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Czifra László, 1954, Szeged

Interjúalany foglalkozása: műszerész (Ipar, Államigazgatás)

Felvétel időpontja: 2010. December 3.

Felvétel helyszíne: Szeged

Feldolgozásban résztvevő személyek: Stefán Gabriella, Kertainé Kanyó Annamária, Szondi Csaba

Feltöltötte: szondi.csaba

Interjút készítő iskola: Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola