A forradalom forgatagában

hossz: 00:45:00

Tárgy: 1956

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, édesapja pék volt, 1945 után a helyzetük nehézzé vált, mert normákat írtak elő, és a keresetük nagy részét elvitte az adó 1:28 1952-ben került a soproni Berzsenyibe, vidéki tanulóként kollégista lett 6:09 az egyetemi felvételiről beszél 9:07 1956 szeptemberében kerül Budapestre, az egyetemi élet és a főváros légköre újdonságot jelentett számára 12:36 1956. október 6.-án temették el Rajk Lászlót, a részvétel kötelező volt 16:51 az orosz nyelv tanulása kötelező volt, őket is egy olyan tanítónő oktatta, aki alig járt előttük a tankönyv leckéiben, a gimnáziumban is nagy ellenérzés volt az orosz nyelvvel szemben, az egyetemen is tanult oroszt 22:30 1956. október 23.-án délelőtt részt vett az egyetemi gyűlésen, délután pedig az egyetemisták felvonulásán 26:40 a Bem-szobortól átvonultak a Parlamenthez, ott már nem csak egyetemisták voltak, hanem mindenféle ember, akik együtt hallgatták Nagy Imre beszédét, ami azonban csalódást okozott 30:03 Gerő Ernő beszéde feltüzelte a tömeget, amely a rádióhoz vonult, a tömeg másik fele pedig a Sztálin-szoborhoz vonult, de a szobordöntést nem látta, a Nemzeti Színháznál viszont látta a szobor szétverését 36:30 a rádió ostrománál is ott volt, de csak szemtanúként, később éjféltől már fegyverropogás hallatszott a városból, éjjel a kollégiumból is lehetett hallani 39:41 október 28.-án látta, hogy egy ávós katonatisztet felakasztanak 41:32 a forradalom utolsó napjaiban nemzetőr volt, ki volt rendelve a szociáldemokraták újjáalakuló gyűlésére 43:58 a forradalom leverése után Budapesten kellett maradnia, ellátásuk nem volt, de végül november 22.-én hazajut, disszidálni akart, de végül a szülei nem szerették volna, hogy elmenjen

Említett időszakok, témák:
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.1. A politikai vezetésben végrehajtott változásokról, ezek személyes életére gyakorolt hatásairól
5.2. A diktatúra módszereiben, az elnyomó apparátus tevékenységében tapasztalt változásokról
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről

Interjúalany: Szalay Dénes, 1938, Kapuvár

Interjúalany foglalkozása: Főiskolai tanár (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. January 24.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Némethi Gergő Kaposi László

Feltöltötte: berzsenyi

Interjút készítő iskola: Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium