A Ganz Árammérő privatizációja

hossz: 00:31:00

Tárgy: Rendszerváltás, Mindennapi élet , Ipar

Interjú rövid leírása: Az interjúalany mesél tanoncéveiről, a Ganznál való elhelyezkedéséről, a gyárban való munka mindennapjairól, illetve az üzem privatizációjáról és ezt követő sorsáról. 0:32--születés, család, iskola 3:25--pályaválasztása, első munkahelyei 12:45--emlékei az 1956-os eseményekkel kapcsolatban 16:00--elhelyzekedése a Ganznál, milyenek voltak az itteni munkakörülmények, milyen volt a gyár, milyen volt az itt kapott fizetés értéke, milyen plusz juttatásokat kapnak az ott dolgozók a gyártól 26:29--a válság jelei a gyárban, hogyan élik meg a munkások a privatizációt, milyen változások történtek a privatizáció után 30:20--miért válsztja a kedvezményes nyugdíjat a további munka helyett, és mit tud a gyár további sorsáról 34:13--hogyan értékeli a rendszerváltást

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról

Interjúalany: Rácz Ferenc, 1941, Aszód

Interjúalany foglalkozása: gépszerelő (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. March 30.

Felvétel helyszíne: Aszód

Feldolgozásban résztvevő személyek: Rácz Réka, Debrődiné Dobóczy Mária, Rácz Zoltán, Koncz István

Feltöltötte: bebence

Interjút készítő iskola: Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma