A gyűjtőszenvedély

hossz: 00:45:00

Tárgy: Kultúra, Mindennapi élet , Pártélet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról és magáról, tanulmányairól (0:28), feleségéről, felesége beosztásáról (4:53), saját munkájáról (6:07), a család második világháborús emlékeiről (9:44), a Rákosi-rendszerbeli jegyrendszerről (10:47), a beszolgáltatási rendszerről és a feketevágásról (12:51), a helyi TSZ-ekről (14:49), az egyházi életről, annak nehézségeiről (16:22), állami ünnepekről, megemlékezésekről (19:01), gyűjtőszenvedélyéről [régi iratok, jelvények, érmék, pénzek, bélyegek] (22:17), a szórakozási lehetőségekről (36:27), utazásairól (38:57), újságolvasási szokásairól (40:07), rádiózási szokásairól (41:38), a tartós fogyasztási cikkek beszerzéséről (42:11), házasságáról, gyermekeiről (43:18).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Molnár Pál, 1940, Hajdúböszörmény

Interjúalany foglalkozása: Egyéb

Felvétel időpontja: 2011. February 3.

Felvétel helyszíne: Hajdúböszörmény

Feldolgozásban résztvevő személyek: Orbán András

Feltöltötte: evikek

Interjút készítő iskola: Veress Ferenc Szakképző Iskola