A halottakra emlékezve

hossz: 00:25:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború)

Interjú rövid leírása: 0:00 mesél a családja háborús tapasztalatairól, édesapja azonban fogságba esett, a háború után a disznók zsírját eladva tudtak hozzájutni dolgokhoz 5:07 további háborús történeteket idéz fel édesapja elmeséléséből 14:15 akkor Szepsibe jártak a légiriadók alatt, Szlovákiában volt, mesél a háborút követő időkről 20:00 nehéz volt az élet, mert az élelemhez nehéz volt hozzájutni, jegyrendszer volt

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
2.4. Kitelepítésekről – a háborút követő megtorlásokról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Kovács Istvánné, 1933, Dunaújváros

Interjúalany foglalkozása: Egyéb

Felvétel időpontja: 2011. April 7.

Feldolgozásban résztvevő személyek: Jakab Gizella, Kovács Róbert, Czibolya Kálmán, Barna Gábor, Vas Ádám

Feltöltötte: Makói Oktatási Központ

Interjút készítő iskola: Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium