A határőrparancsnok emlékei

hossz: 00:38:00

Tárgy: Rendszerváltás, Páneurópai piknik

Interjú rövid leírása: Az interjúalany határőrparancsnoki szempontból meséli el a Páneurópai piknik szervezési és lebonyolítási munkálatait, illetve szól ezek későbbi értékeléséről. 0:32--születése, a katonai főiskola, hogyan került Sopronba a határőrségre; 3:36--hogyan értékeli a párttagságát, hogyan lesz párttag; 7:0--mi befolyásolta a döntését a Páneurópai Piknik során; 8:52--hogyan működtek együtt az osztrák határőrökkel; 10:10--a piknik alatti határmegynyitás előzményei határőrségi szempontból; 19:20--a piknik lebonyolításának személyzeti kérdései, hogyan bizonyult helytelennek a határőrök létszámát illető döntése; 25:20--milyen fegyverek voltak náluk; 26:23--milyen volt maga a piknik, mit érzett akkor, amikor megjelent az NDK-s menekültek tömege; 30:00--mit csinált volna másképp az előzetes szervezéssel kapcsolatban a történtek tükrében; 32:20--milyen következményekkel járt rá nézve a Páneurópai Piknik; 36:10--a piknik után milyen más határátlépési kísérletek voltak még

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)

Interjúalany: Bella Árpád, 1946, Csapod

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas tiszt (Fegyveres testületek)

Felvétel időpontja: 2010. November 12.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Ribiczey Júlia, Lukács Cintia, Tóth Petra

Feltöltötte: szig

Interjút készítő iskola: Széchenyi István Gimnázium