A héber nyelv tanulása Izrael szeretetére vezet

hossz: 00:32:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél Kádár-korszakban eltöltött gyermekkoráról, családjáról. Meghatározó szerepe volt életében a falusi környezetnek, az ott élő embereknek, az ott hallott történeteknek. (04:00) 1973-ban kezdte el tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban. Határozott negatív véleménye alakult ki a Kádár-rendszerről, az emigráción gondolkozott. (05:40) Édesapjából esperes lett, mivel külföldi irodalmi elismertsége és apolitikus nézetei miatt az Állami Egyházügyi Hivatal erre alkalmasnak találta. (10:48) A második világháború végén édesapját a németek és a szovjetek is ki akarták végezni.Elmondja Vereb község világháborús történetét. (16:32) Teológiai tanulmányai alatt kezdte el héberül tanulmányozni a Bibliát, hogy jobban megérthesse. (18:30) Nyugati tiltott könyveket terjesztett. Fellépett az állami zsidóellenes propaganda ellen. (23:24) A kádár-rendszerben vallásossága és tevékenysége miatt többször kihallgatták és megfenyegették. (32:04)

Említett időszakok, témák:
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Szénási Jonathan, 1959, Budapest

Interjúalany foglalkozása: lelkész, intézeti lelkipásztor (Fegyveres testületek, Egyház)

Felvétel időpontja: 2011. February 9.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kulcsár Árpád, Seregi Károly,Opauszki Máté,Nagy Gergely,Bikki Levente

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény