A Jóisten gondot viselt ránk

hossz: 00:30:00

Tárgy: ’50-es évek, Át- és kitelepítések, Mindennapi élet, Hortobágy, internálás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany mesél arról, hogy hogyan vitték el őket a Hortobágyra, milyen körülmények között éltek az itteni tanyán, hogyan teltek a napjaik. Beszél a szabadulásuk körülményeiről, és az újrakezdés nehézségeiről is. 0:19--a Hortobágyra való kitelepítés körülményei, hogyan vitték el annak ellenére, hogy várandós volt; 8:28--milyenek voltak a körülmények a táborban és hogyan tudta megszülni végül a gyermekét; 10:00--kikkel laktak együtt a táborban; 12:6--hogyan tudtak főzni, mit tudtak a táborban enni; 14:13-- miért vitték el az interjúalanyt és a férjét, férje katonai szolgálata és hadifogsága; 16:41--hogyan szabadultak ki 1953-ban, hova települhettek le; 18:44--hogyan tudta a táborban gondozni a kisbabáját; 20:5--hogyan tudták újjákezdeni az életüket; 22:45--hogyan tudták gyakorolni a vallásukat a táborban, hogyan bántak velük az őrök; 24:54--hogyan tudtak a külvilággal érintkezni, hogyan kapták meg a leveleket, csomagokat, milyen volt a szállásuk; 27:24--hogyan emlékszik ma az eseményekre

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Szabó Jánosné, 1928, Somogyudvarhely

Interjúalany foglalkozása: HTB (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2011. March 19.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Andok Zsuzsa, Kiss Alpár, Maróti Virginia

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium