A Jóisten őrzött meg minket

hossz: 00:31:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború), ’50-es évek, 1956

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél gyermekkoráról, II. világháborús emlékeirl, beszámolva az orosz katonák viselkedéséről (0:34). A két világháború kastélyok és parkjaik tönkretételéről (9:20), az újjáépítés sikerességéről (12:20) és a földosztás jelentőségéről is szól (13:46). A mezőgazdasági fellendülésnek véget vető szövetkezetesítést (16:14), majd a rendszerváltozást követően a TSZ felbomlását (19:50) is említi. Szól arról, miként élte meg az 1956-os forradalmat, milyenek voltak az életkörülmények akkoriban, és miért nem vándorolt ki nyugatra (20:42). Szól a mezőgazdaság helyzetéről a Kádár-korszakban (25:18), illetve a Rákosi-rendszer meggondolatlan kísérletezéseiről, így a citromtermelés erőltetéséről (27:38).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.2. Az újjáépítésről és a földosztásról
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól

Interjúalany: Horváth Sándor, 1938, Szombathely

Interjúalany foglalkozása: KERTÉSZ (Mezőgazdaság)

Felvétel időpontja: 2011. March 2.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Bóka Adrienn, Horváth Szabina

Feltöltötte: KASZNÁR ÉVA

Interjút készítő iskola: Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és Gimnázium