A Kádár-kor sodrásában

hossz: 00:49:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Pártélet, Kultúra

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél nagyszülei kalandos költözéseiről (0:25), nagybátyja málenkij robotra való elhurcolásáról (1:51), másik nagybátyja 1956-os „disszidálásáról” (2:59), nagybátyja oroszországi élményeiről, aki 1958-ban jött haza (4:05), és annyira el voltak zárva az információktól, hogy az 1956-os forradalomról nem is hallottak (4:57). Megemlíti, hogy 1956-os nagybátyja beszámolt a családnak a mosonmagyaróvári sortűzről (6:57). Beszél a Kádár-korszakkal kapcsolatos emlékeiről (7:21), a kisdobosokról és úttörőkről (8:42), a korabeli piacokról (9:47), az áruhiányról (10:24), a kor jellegzetességeiről (11:01), a televízió megjelenéséről, első tévéjükről (12:17), az életszínvonal emelkedéséről és a kispolgári gondolkodásról (14:49), a nagy ünnepségekről, megemlékezésekről és a társadalmi feszültségek levezetéséről (16:40), és a szegénységről (17:42), a Kádár-kor Janus-arcúságáról és az elnyomásról (19:10), a kötelező KISZ-tagságról (21:35), a technikumokról és a szakmunkásképzésről (23:16), a korabeli zenei életről, a beatzenekarokról és a rendőri jelenlétről (25:50), az ifjúsági klubokról (27:58), az aczéli három T-ről és annak érvényesüléséről (29:15), rendőrséggel kapcsolatos élményéről (33:04). Beszámol, a lengyelországi eseményekről és a 80-as évekbeli enyhülésről (34:37), tanácstaggá választásáról, és arról, hogy nem engedték, hogy lemondjon, majd újraválasztották (37:39). Végül mesél a rendszerváltásról, a korszak hangulatáról (46:05)

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.3. A Szovjetunióban folyó kényszermunkáról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Dallos István, 1953, Tatabánya

Interjúalany foglalkozása: fényképész (Tudomány)

Felvétel időpontja: 2011. February 9.

Felvétel helyszíne: Tatabánya

Feldolgozásban résztvevő személyek: László Andor

Feltöltötte: Andor

Interjút készítő iskola: Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola