A Kádár-korban lettem tanár

hossz: 00:44:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Mindennapi élet, Katonaság, KISZ, Kádár-rendszer

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a Kádár-korszakban eltöltött fiatalságáról, életkörülményeikről, iskolás és főiskolai éveiről, valamint a katonaságnál eltölött idejéről. 0:44--születés, születésének körülményei, milyen volt a lakóhelye, a közlekedés, a mindennapi élet, milyen háztatási gépeik voltak; 13:28--középiskolás évei Miskolcon, kollégista évei, pályaválasztása; 18:45--Kisdobos, Úttörő, KISZ, felvonulások, szórakozási lehetőségek; 27:28--miért nem jutott be a főiskolára és kezd dolgozni, hogyan próbálja meg újra a felvételit; 30:17--katonaság, katonaévei, kiképzése; 33:30--a főiskolás évek, első külföldi útja Prágába, KISZ-titkársága, besúgók az egyetemen; 41:48--hogyan tudott elhelyezkedni tanárként

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Kiss Lajos, 1958, Mezőkövesd

Interjúalany foglalkozása: tanár (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2010. November 3.

Felvétel helyszíne: Szentistván

Feldolgozásban résztvevő személyek: Dobó Tibor Kovács Hajnalka Kónya Alexandra Dr.Tóthné Szelezsán Gabriella Dér Lajos Varga Ferenc

Feltöltötte: Eszterhazy

Interjút készítő iskola: Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény