A Kádár korszak gyermeke voltam

hossz: 00:52:16

Tárgy: Kultúra, KISZ

Interjú rövid leírása: Az interjúalany mesél diákéveiről, az úttörőmozgalomban, illetve az úttörőtáborokban szerzett élményeiről. Beszél a makói Medicorban esztergályosként töltött éveiről, a Medicor Klub megalapításáról, illetve a makói úttörőházban végzett tevékenységéről. Elmondja, hogy a rendszerváltás idején hogyan vett részt a helyi KISZ lebontásában, és mihez kezdett ezt követően. 0:9--születése, szülei, gyermekkor, az úttörőmozgalomról és úttörőtáborokról őrzött emlékei; 3:43--az 1970-es árvíz; 4:35--nagyapja II. világháborús katonai szolgálata; 5:35--családja vallásossága; 6:25--hogyan jutottak le úttörőként a Balatonra; 8:2--örsvezetői tevékenysége, milyen örsi programok és tisztségek voltak; 9:29--a háztájizás, maszekolás, fusizás, milyen munkákat végzett gyermekként; 11:30--hova került az általános iskola után, milyen szakmákat tanult, hogyan került kapcsolatba a fotózással; 16:53--munkája esztergályosként, tevékenysége a gyári KISZ klubban; 25:41--munkája a makói úttörőházban; 29:27--a Medicor Klub megalapítása és működése; 37:27--katonaság; 39:13--a Makói Videóművészet Műhely megalapítása; 39:50--hogyan alakult az élete a rendszerváltást megelőző időszakban; 45:16--látogatása Nyugat-Berlinbe; 48:57--hogyan lett KISZ-bizottsági elnök, részvétele a helyi KISZ lebontásában; 50:32--mit csinál manapság

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Czibolya Kálmán, 1959, Makó

Interjúalany foglalkozása: művészeti vezető (Művészet)

Felvétel időpontja: 2011. April 11.

Feldolgozásban résztvevő személyek: Vas Ádám, Váli Krisztina, Farkas Éva, Kovács Róbert, czibolya Kálmán

Feltöltötte: Makói Oktatási Központ

Interjút készítő iskola: Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium