A Kádár-korszak pedagógus szemmel

hossz: 00:46:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, 1956, Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél arról, hogy családja vagyonát miként államosították az 1950-es években, és hogyan kellett új életet kezdeniük a diktatúrában (0:04). Visszatér arra, hogy az orosz megszállás során hogyan fosztották ki őket az oroszok (02:35). Beszél arról, miként különböztették meg az iskolában származása miatt (4:48). Szól 1956-tal kapcsolatos emlékeiről, a disszidálási hullámról és az orosz tankok megindulásáról (5:25). Szól iskolai szakképzéséről és a társdalalmi munkáról (10:27), majd főiskolai éveiről (13:07). Beszél a KISZ megszervezéséről és működéséről, valamint arról, hogy nem mehetett ki az NDK-ba a származása miatt (19:35). A párttagság előnyeit és a nem megbízhatók zsarolását is elemzi (22:48). Szól a KISZ „vertikális megújulásáról” (25:16), a szakszervezetről, a határátlépés nehézségeiről (27:08), valamint a KISZ teljes hitelvesztéséről a 80-as években (34:10). Végül az MDF megalakulásáról, a Páneurópai Piknikben lévő szerepéről és önkormányzati munkájáról szól (37:50).

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Mágel Ágost, 1949, Sopron

Interjúalany foglalkozása: iskolai igazgatóhelyettes, önkormányzati képviselő (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2010. July 20.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Nemes Márton Kocsis Gábor

Feltöltötte: somogyimiklos

Interjút készítő iskola: Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium