A Kádár-korszakban voltam fiatal

hossz: 00:32:00

Tárgy: Mindennapi élet , Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél születéséről, családjáról, és a Rákosi-rendszer terrorjáról (0:25). Szól a Kádár-rendszerről, elhelyezkedéséről, oktatásárl (2:50), valamint férjével való megismerkedéséről, Székesfehérvárra költözésükről és házépítésükről, majd a tartozás egy részének elengedéséről 1988-ban (4:05). Szól arról, hogy milyen volt faluról városba költözni (6:45), majd arról, hogy miként helyezkedett el könyvelőként és hogyan talált óvodát gyermekeinek (7:45). Szól arról, hogy milyen csalódások és felbolydulás követte a rendszerváltást, és arról, hogy sok képmutató ember felcsapott kereszténynek (11:10). Beszél a szórakozási lehetőségekről, a mozikról (14:12), majd a gyermekek játékairól (17:10). Beszél a miniszoknyás és csőnadrágos divatról (18:45), illetve a lakáskultúráról (19:40). Beszél arról, milyen építési előírásoknak kellettm megfelelni (21:15), hogyan vettek gépkocsit (23:05), valamint arról, hogy hová és hogyan tudtak utazni (24:15). Végül a Kádár-korszakot értékeli, és beszél a kommunista ideológia és a vallás összekülönbözéséről (26:36).

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Zsarnóczay Jánosné, 1946, Szombathely

Interjúalany foglalkozása: könyvelő (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2010. September 22.

Felvétel helyszíne: Székesfehérvár

Feltöltötte: peterrozsa

Interjút készítő iskola: Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola (fenntartó: Albastart Nonprofit Kft.)