A képviselő úr

hossz: 00:23:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, gyermekkoráról, amelyet a Hatvan melletti tanyavilágban élt le. Elmondja iskolás éveinek élményeit. A szakmunkásképzőt elhagyva dolgozni kezdett, majd csőszerelőként szerzett szakvizsgát. (02:26) Beszél sportpályafutásáról, az MTK-nál focizott. Később Hatvanra került sofőrként, itt a szocialista brigád vezetője lett. Országos KRESZ-versenyeket nyert. (03:44) 1980-ban lett kisiparos fűtésszerelő (magánvállalkozó). 1981-ben a helyi KISOSZ (Kisipari Szövetkezetek Országos Szövetsége) elnökhelyettese lett 1990-ig. Elmondja a rendszerváltás utáni üzleteit. Használtautó-kereskedése, majd Opel márkaképviselete lett. (06:42) Beszél családjáról, lánya a 90-es évek végén átvette tőle az üzletet és csődbe vitte. (09:02) 1994-ben Hatvanban önkormányzati képviselő lett. Kerekharaszt község Hatvanról való leválásán dolgozott, ez végül 2006-ban valósult meg. Azóta itt önkormányzati képviselő. (11:36) Részletesen beszél a KISOSZ működéséről. A szövetség adózási, munkafelügyeleti, érdekvédelmi ügyeket intézett. (16:22) Elmondja milyen volt az egyéni vállalkozók helyzete a rendszerváltás után. (20:00) Fogalommagyarázat (22:30)

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Tóbi János, 1946, Ecséd

Interjúalany foglalkozása: Egyéb

Felvétel időpontja: 2011. March 21.

Felvétel helyszíne: Hatvan

Feldolgozásban résztvevő személyek: Friedrich Tünde, Walter Monika, Forgóné Balog Tímea

Feltöltötte: GrassalkovichSZKI

Interjút készítő iskola: Grassalkovich Antal Gyakorlatközpontú Szakiskola és Szakközépiskola