A kommunizmus évei egy bencés szemével

hossz: 00:35:00

Tárgy: Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a diákéveiről, és arról, hogy hogyan köteleződött el a szerzetesi élet mellett. Mesél a bencés rend kommunizmus alatti működéséről, katonaéveiről és főapáttá válásáról is. 00:27--születés, család, iskolák 6:38--iskolán kívüli hittan, vallásos élet a diákok között; mi indította el a szerzetesi pályán 9:17--emlékei az úttörőkről, a KISZ-ről 11:10--hogy viszonyul a környezete ahhoz, hogy szerzetes akart lenni 15:52--tanulmányai Pannonhalmán, a bencés szerzetesrend a szocializmus évtizedeiben 20:10--milyen volt papként a katonaságban 23:50--tanulmányai az egyetemen és ezt követő tanári munkája 25:45--a bencésekről készült jelentések, véleménye a rendszerrel együttműködő papokról 27:40--a bencés rend Legányi Norbert apátsága alatt 30:00--hogyan lehett a Kádár-korszakban a túlélés érdekében együttműködni a rendszerrel; az apátság Szennay András apátsága alatt 32:35--hogyan lett pannonhalmi főapát

Említett időszakok, témák:
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: dr. Várszegi Asztrik, 1946, Sopron

Interjúalany foglalkozása: Püspök, Főapát (Egyház)

Felvétel időpontja: 2010. May 7.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Raffai Katalin Kaposi László dr. Németh László Soltráné Sebestyén Anna

Feltöltötte: berzsenyi

Interjút készítő iskola: Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium