A kommunizmus sajátos értelmezése

hossz: 00:26:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború), 1956, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél II. világháborút illető családi emlékeiről, különös tekintettel a német és orosz katonák viselkedése közötti különbségekre (0:00). Rátér apósa hadifogsággal kapcsolatos emlékeire, kitérve a magyar és német foglyok helyzetének különbségeire (04:24). Beszél az 1956-os forradalomról, ahogy fiatalon az ávósok elfogását látta, illetve kifejti nézeteit a forradalomról (07:00), majd összehasonlítja az akkori tömeget a 2006-os budapesti események szereplőivel (12:40). Értékeli Kádár János személyét (14:20), beszél tanulmányairól (15:48). Szól a Kádár-korszakban lezajlott életszínvonal-emelkedésről, saját körülményeinek javulásáról, építkezéséről, megélhetéséről, valamint a művelődés lehetőségeiről (18:05). Szól a rendszerváltozásról, és arról, mennyiben köszönhető a békés átmenet a reformkommunistáknak (21:30). Végül az 1956 utáni szövetkezetesítésről és annak hibáiról beszél (23:14).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól

Interjúalany: Téglási Mihály, 1945, Szeged

Interjúalany foglalkozása: karbantartóNa (Ipar)

Felvétel időpontja: 2011. April 8.

Felvétel helyszíne: Szeged

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kőszegi Edina, Kálmán Melitta, Siklódi Nikolett - diák, Fülöp András - tanár, Mészáros Imre – oktatástechnikus

Feltöltötte: halasze

Interjút készítő iskola: Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola