A makói könyvtártól a Szolnoki Főiskoláig

hossz: 00:33:00

Tárgy: Kultúra, 1956, Oktatás

Interjú rövid leírása: 00:00 - család, iskolák (elemi, polgári, gimnázium, egyetem); 04:00 - Katonai szolgálata; 04:30 - Könyvtárigazgatóként Makón; 05:45 - milyen változások következtek be Makó életében; 08:00 - milyen emlékei vannak az 1956-os makói eseményekről; 16:20 - hogyan költöztették el a könyvtárat; 18:00 - hogyan dolgozott zenészként; 20:00 - hogyan került Mórahalomra tanárként; 21:00 - tanári munkája Szentesen; 22:30 - Doktori disszertációjának története; 23:40 - hogyan lesz főiskolai tanár Egerben; 28:00 - kutatásai a kubikusok történetével kapcsolatban; 31:30 - hogyan lesz főiskolai tanár Szolnokon;

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.4. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Dr. Balázs György, 1932, Makó

Interjúalany foglalkozása: könyvtáros, tanár (Oktatás, Tudomány)

Felvétel időpontja: 2011. January 19.

Felvétel helyszíne: Szentes

Feldolgozásban résztvevő személyek: Martinusz Réka Dömösi Diána Kitti

Feltöltötte: jagmako

Interjút készítő iskola: József Attila Gimnázium