A meggyőződésért fizetett ár

hossz: 00:30:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél boldog gyermekkoráról, az ateista állam és az istenfélő család kettős neveléséről. Külön szól arról, hogy egy tanára jóindulattal próbálta meg ateistává átnevelni (0:25). Szól arról, hogy katonai szolgálata megkezdésekor a politikai tiszt próbálta rábeszélni arra, hogy fogjon fegyvert, de mivel nem volt hajlandó, a katonai ügyészség végül három évre ítélte (4:35). A börtönben a politikai tiszt szintén próbálta átnevelni, és azt is hozzáfűzte, hogy az édesapját fel is kellett volna akasztani ezért a nevelésért (8:50). Beszél arról, hogy sokáig nem engedtek istentiszteletet tartani a közösségének. 1977-től, a Helsinki Záróokmány kötelezettségei miatt megtűrtnek nyilvánították a nazarénusokat. Ezzel párhuzamosan Tatán fegyvermentes szolgálatot is létrehoztak a honvédségnél (12:30). Szól arról, hogy a börtön után visszakerült az autójavító-műhelybe (15:50). Arról is beszél, hogy amiért éneklésen kapták a börtönben, nem fogadhatott látogatókat három hónapig (18:20). Arról is szól, hogy a börtönben töltött évei a legértékesebbek, ugyanakkor fontos, hogy a rendszerváltás után mindenki visszakapta a szabadságát. Az iskolában a korábban diszkriminált gyermekei példaképekké váltak 1989 után. Hozzáfűzi azonban, hogy a rendszerváltással a rossz is szabadságot kapott (22:45). Végül az USA-ban való letelepedéséről, az amerikai életről, a vallásos társadalomról szól (27:08).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.6. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (beleérve az egyházi ifjúsági szervezeteket, a nyilas pártot, a Volksbundot, az illegális kommunista mozgalmat és az ellenállást is)
3.3. A társadalom és a gazdaság átalakításáról
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.1. A földosztás, majd az államosítások következményeiről
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.5. Az iparosítás és a mezőgazdaság átalakításának következményeiről
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.10. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
1.8. Az egyház szerepéről, vallási életről
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Papp Tibor, 1952, Dévaványa

Interjúalany foglalkozása: project manager (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2011. March 26.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Nagy Efraim, Molnár Kristóf, Opauszki Máté, Karika Vencel Szalkai Melinda, Pálfy Gyula

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény