A miskolci múzeumból az ellenzéki mozgalomba

hossz: 00:43:06

Tárgy: Mindennapi élet , Kultúra, Rendszerváltás, MDF

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél az 1960-as és az 1970-es időszak mindennapjairól, tanulmányairól és katonaélményeiről. Elmondja, hogy milyen volt a munkája a helyi múzeumban, illetve, hogy hogyan vett részt a miskolci MDF és egyéb ellenzéki csoportok megalapításában. 0:5--születése, családja, szülei, milyen körülmények között laktak; 5:50--iskolás évei, a családi GMK működése, milyen plusz munkák vállalására volt a korszakban lehetőség; 9:20--milyen volt a család politikai beállítottsága; 10:54--hogyan sikerült Erdélybe utazniuk; 12:54--vallásos életük, gyerekként és felnőttként hogyan viszonyult a rendszerhez, milyen termékeket hoztak be Erdélyből; 16:3--középfokú tanulmányai, hogyan került kapcsolatba a művészetekkel; 20:56--katonaélményei; 23:45--felsőfokú tanulmányai, munkahelyei, GMK-ban végzett munkái; 26:40--milyenek voltak az 1980-as évek vidéki múzeumai, milyen volt a munkahelye; 30:27--hogyan került kapcsolatban az MDF-fel, hogyan zajlott az alakuló ülésük és az ezt követő gyűléseik; 36:28--a Miskolci Fórum elnevezésű lap megalapítása; 38:10--részvételük a lakiteleki találkozón, részvétele a Fidesz és a TDDSZ megalapításában, hogyan segítenek be a helyi SZDSZ megalapításába; 42:0--mit szólt a családja ahhoz, hogy politizálni kezdett

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Kishonthy Zsolt, 1956, Miskolc

Interjúalany foglalkozása: művészettörténész (Művészet)

Felvétel időpontja: 2011. April 11.

Felvétel helyszíne: Miskolc

Feldolgozásban résztvevő személyek: Varga Enikő

Feltöltötte: magistergimnazium

Interjút készítő iskola: Miskolci Magister Gimnázium