A nélkülözés évei

hossz: 00:20:00

Tárgy: Gulág-málenkij robot

Interjú rövid leírása: Az interjúalany 1924-ben született Kaplonyban (Románia) vagy környékén. Beszél gyermekkoráról, családjáról. (01:16) 1945-ben az interjúalanyt elvitték málenkij robotra. Beszél a tábori életről, a munkáról. (07:40) Elmondja, milyen volt egy átlagos munkanap a táborban. (11:06) Mikor hazatérhetett, először 6 hétig egy román gyűjtőtáborban raboskodott. (14:20) Újból beszél a gulágról. Sokat segített, hogy egyik testvérével és helyiekkel is egy táborba került, összetartottak. Elmondja, hogy a környékbeli civil oroszok is közel olyan rossz helyzetben voltak, mint a rabok. (17:00) Nyáron kolhozban dolgoztatták a rabokat, ott is nagyon rosszak voltak a körülmények, éheztek, de néha tudtal élelmet lopni. (20:48)

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.2. Az újjáépítésről és a földosztásról
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
3.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási életről

Interjúalany: Torner Magda, 1924, Kaplony, Románia

Interjúalany foglalkozása: Mezőgazdaság

Felvétel időpontja: 2010. November 27.

Felvétel helyszíne: Kaplony, Románia

Feldolgozásban résztvevő személyek: Gyökös Anett, Pfliegler Blanka

Feltöltötte: svetits

Interjút készítő iskola: Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon