A Partiumtól Sopronig

hossz: 00:37:00

Tárgy: Kettős megszállás (második világháború)

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél családjáról, gyermekkoráról (0:30), oktatásáról (5:10), különös tekintettel a kollégiumi életre (7:24). Elmeséli, hogyan követte rádióban a híreket a bécsi döntésről (10:40). Beszél arról, miként barátkoztak meg a környékükre tévedt német katonákkal (16:30). Részletesen elmeséli Sopron 1944-es bombázását, amit személyesen átélt (25:23). Végül Sopron szovjet megszállásának emlékeit eleveníti fel (33:42).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
1.1. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
1.2. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
1.3. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
1.4. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
1.5. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
1.6. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Kóthy István, 1919, Érszőllős, Románia

Interjúalany foglalkozása: Egyéb

Felvétel időpontja: 2010. June 25.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Varga Réka Dorottya Fekécs Ildikó Kardos Lilla Csatári FLóra Kozák Viola

Feltöltötte: berzsenyi

Interjút készítő iskola: Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium