A Péterfy Sándor utcai Kórház szabadságharcosai között voltam

hossz: 00:40:32

Tárgy: 1956-os események, forradalom utáni megtorlás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany mesél arról, hogy hogyan került az 1956-os forradalmárok közé, és hogyan kezdett mentőzni a Péterfy Sándor utcai Kórház önkénteseként. Beszél a forradalmat követő megtorlásokról és arról is, hogy hogyan alakult az ő személyes sorsa 1956 után. 0:13--hogyan, miért áll be a forradalmárok közé; 4:44--hogyan kerül a Péterfy Sándor utcai Kórházba és hogyan áll be önkéntesként segíteni a mentésbe; 9:43--hogyan segít a falu a városnak; 12:11--a forradalom utolsó napjai, a forradalom leverése, a kórház megszállása, Angyal István elfogása; 18:00--hogyan helyezkedik el ezután a Hein Pál Gyermekkórházban majd kántorként Pécelen; 19:40--hogyan kerül újra kapcsolatba Obersovszky Gyulával, milyen büntetést kaptak ők a forradalom után; 23:40--az új rendszer kiépülése 1956 után, megtorlások, találkozása Horn Gyulával a forradalom ideje alatt; 31:40--meddig él még az emberekben az 1956-os szellem, milyen megtorlások voltak, milyen volt az 1957-es május 1-i ünnepély; 36:0--mi az igazság Mező Imrével kapcsolatban

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Szerényi József, 1932, Budapest

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas pedagógus (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. May 2.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Diákok: Szabó Melinda, Fejős Péter Viktor Tanár: Molnár Zsolt

Feltöltötte: Balassi

Interjút készítő iskola: Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium