A rágcsálóirtástól az egyházalapításig

hossz: 00:39:00

Tárgy: Mindennapi élet , Hétköznapi szocializmus, Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: 0:00 bemutatkozás, családi háttér, gyermekévek, iskolák, nehéz gyermekkora volt 7:01 kifutófiú volt, különböző dolgokat bíztak rájuk, egyenruhájuk volt, a Tempó KTSZ szolgátlatása volt 8:50 ezt követően kitanulta a fertőtlenítő-szakmát, és azt végezte el, a középiskolát esti tagozaton kezdte el, de végül nem tudta befejezni 11:53 a rágcsálóirtást az ország egész területén végezték, mert kevesen dolgoztak ezen a területen, főleg motorkerékpárral közlekedtek, majd később kocsival mentek 14:22 ezt követően kitanulta a sofőrséget, és gépkocsivezető lett, majd a ktsz megszűnése után máshol folytatta a sofőrként, a vezetést a járművekre az MHSZ-nél szerezte meg 16:30 mesél a katonaságról, ott is vezetett, két évig tartott a katonaság, ami kötelező volt 21:32 a katonaság után visszatért a sofőri munkához, ekkoriban már volt lemezjátszója, hifije, magnója, aminek egy részét nyugatról szerezte be 25:11 maszek taxizással is foglalkozott, bár akkoriban ez nem jelentett sok munkát, először albérletben lakott, később pedig sikerült lakást vennie 26:52 a vallásgyakorlást nem nézték jó szemmel, volt olyan ember, akit emiatt kirúgtak 30:25 volt kisdobos és úttörő is, sőt KISZ-tag is, erre az időszakra emlékszik vissza 32:04 a rendszerváltás eleinte hihetetlennek tűnt, pártokba nem is akart belépni 33:22 1956-ot fiatalemberként élte meg, az édesapját behívatták a tanácsházára, ahol elverték, mert ledöntött egy Rákosi-szobrot 37:10 megalapította a Jézus Atyánk Fényköre Egyházat

Említett időszakok, témák:
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Ádám Ferenc, 1948, Szolnok

Interjúalany foglalkozása: Rágcsálóírtó, taxis (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2010. October 29.

Felvétel helyszíne: Szolnok

Feldolgozásban résztvevő személyek: Bartusz Péter Hegedűs Zsuzsanna Sinka Péter

Feltöltötte: széchenyi-szolnok

Interjút készítő iskola: Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola