A rebellisnek adott szó nem kötelező

hossz: 00:31:00

Tárgy: 1956-os események, ÁVH, börtön, Márianosztra, Kozma utcai börtön,

Interjú rövid leírása: Az interjúalany elmeséli, hogy egy 1956-os incidens miatt hogyan került börtönbe először Márianosztrára, majd pedig a Kozma utcába. Beszél börtönéveiről, szabadulásáról és a szabadulást követő sorsáról. 0:25--munkája az 1950-es években, részvétele egy 1956. novemberében Pécsen rendezett tüntetésen, ahol összetűzésbe került egy ÁVH-s tiszttel; 7:31--letartóztatása, fogsága, vallatása, tárgyalása; 12:25--börtönévei Márianosztrán, milyenek voltak itt a körülmények; 17:40--hogyan került át a Kozma utcai börtönbe, milyenek voltak itt a körülmények, hogyan kapott egyre jobb munákat a börtönben, milyen volt a börtönben a színjátszókör; 24:15--mikor szabadult és hogyan alakult ezután a sorsa, hogyan csöppent bele a politikában; 29:38--mi történt a társaival, miután más börtönbe kerültek át; 30:39--milyen kárpótlásban részesült

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.3. A kivándorlásról („disszidálásról”)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól

Interjúalany: Weinhardt Béla, 1933, Pécs

Interjúalany foglalkozása: villanyszerelő (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2010. November 11.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feldolgozásban résztvevő személyek: Nagy Andrásné Fenyvesi Róbert Sarek Gergő

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium