A rendszerváltás női szemmel

hossz: 01:10:00

Tárgy: Rendszerváltás, Pártélet, Propaganda

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor 1:33 pszichológia szakra jelentkezett az egyetemre, ő nem a bölcsészkaron kapcsolódott be a demokratikus ellenzék munkájába 3:39 a szamizdatokhoz kötődő emberek magánlakásokon találkoztak, ő Demszky Gábor csoportján keresztül kapcsolódott be ebbe 6:55 a Fidesz a Bibó István Szakkollégiumban alakult meg, onnan nőtt ki, belépett a szervezetbe, mesél a szakkollégiumok világáról 9:49 tágabb kontextusba helyezi a korabeli Fidesz-gyűléseket, és az ellenzéki mozgalmakat 18:00 a Fidesz-gyűléseket idézi fel, eleinte az „ideológiai” alapvetések zajlottak, később pedig szakpolitikai kérdések is szóba kerültek 21:30 Soros György pl. az akkor kincsnek számító fénymásolókkal segítette az ellenzékieket 22:54 elkezdődött egy párbeszéd a rezsimmel 24:40 a pártszervezet kialakulása akkor kezdődött, amikor már nagyon sokan voltak, először pl. szóvivőket választottak 27:07 a politizáló tevékenység miatt nem érte hátrány, a megfigyelésekről viszont tudott, a Történeti Hivataltól azóta elkérte a dokumentációját 30:49 egy alkalommal Demszky Gábor és Hodosán Róza az albérletében rakta össze a Hírmondót, másnap azonban megjelentek nála elkérni a dokumentációt 31:39 mesél a nőkkel kapcsolatos szervezetekről a rendszerváltás körül, valamint a Fidesszel végrehajtott akciókról 36:02 szerveztek egy tüntetést pl. Václav Havel letartóztatása ellen 38:22 1988 nyaráig az ellenzéki pártok együtt harcoltak a fontosabb ügyekben, Nagy Imre újratemetése tette nyilvánvalóvá az egész ország számára, hogy a Kádár-rendszer alapjai szétestek 44:59 az EKÁ-ban partikulárisan vett részt, az egyik szakmai bizottságban volt jelen 46:08 a parlamenti küszöbhatár 4% volt, a Fidesz mindenkit elindított, hogy bekerüljenek 50:01 a négyigenes népszavazásról beszél, bár akkoriban az Egyesült Államokban folytatta tanulmányait 51:44 az első választási kampányt idézi fel, annak idején még ő maga gyűjtötte a kopogtatócéduláit, és öt ember segítette csak, akik azonban nem kaptak ezért pénzt 55:17 sikerült bejutnia a Fidesznek a parlamentbe, és 22 fős lett a frakció, felidézi az első parlamenti időket 1:03:20 ő nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozott, de tagja volt egy ideig a szociális bizottságnak 1:04:50 értékeli a rendszerváltást, nem volt ugyan kiterjedt tömegmozgalom, de ez nem volt jelen máshol sem; az emberek a jóléti társadalommal azonosították a demokráciát, de ez valójában nincs így, ez viszont a korabeli politikai elit felelőssége

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról

Interjúalany: Szelényi Zsuzsanna, 1966, Veszprém

Interjúalany foglalkozása: Nemzetközi ügyek szakértője (Politika)

Felvétel időpontja: 2011. March 25.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Bakó Júlia, Radics Dorottya, Porkoláb Rebeka, Karvalits Levente, Tavasz Máté, Vajda Lászlóné

Feltöltötte: klevi

Interjút készítő iskola: Zrínyi Miklós Gimnázium