A rendszerváltozás újdonságai

hossz: 00:32:00

Tárgy: Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: 0:00 a rendszerváltás előtt egy fegyvergyárban dolgozott bérszámfejtőként, a személyi jövedelemadó bevezetése már jelezte a változásokat 2:38 az ellenzéki erőkre emlékezik vissza 4:19 a férje 1991-ben elvesztette a munkahelyét, őt 1995-ben küldték el a munkahelyéről, ez akkoriban tendencia volt, sokan kényszervállalkozóvá váltak 7:12 a mostani fizetések a rezsihez képest alacsonyabbak, mint a rendszerváltozás óta; a privatizáció igazságtalanságot eredményezett 11:56 felidézi a család második világháborús emlékeit 18:45 a házukon volt a hetvenes években felvett hitel, ezektől meg tudtak szabadulni a rendszerváltás idején, mert lehetőség volt az egybe történő kifizetésre 25:00 az úttörőavatások már elmaradtak a rendszerváltozás után 27:34 a vallásos élet és az egyházak visszakapták a státuszukat, amit a diktatúra elvett tőlük

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.4. Kitelepítésekről – a háborút követő megtorlásokról
2.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
2.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Balogi Jánosné, 1956, Makó

Interjúalany foglalkozása: bérszámfejtő (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2011. February 5.

Feldolgozásban résztvevő személyek: Jakab Gizella, Barna Gábor, Czibolya Kálmán, Vas Ádám

Feltöltötte: Makói Oktatási Központ

Interjút készítő iskola: Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium