A rendszerváltozásról

hossz: 00:35:00

Tárgy: Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, pedagógus családból származik 2:28 édesapja szegedi diák volt, tagja a MEFESZ-bizottságnak, utóbb ezért az összes egyetemről kizárták 5:43 az ötvenhatban kivándorolt rokonaikhoz már ki tudtak jutni útlevéllel, mesél a határátlépés nehézségeiről 8:29 a vallási élet nehéz volt 10:39 mesél a baseli élményeiről 14:19 visszaemlékezik a berzsenyis évekre 18:29 tagja volt a KISZ-nek, volt úttörő is 22:21 hol titokban, hol nyíltabban hallgatták a Szabad Európa Rádiót, utóbbi miatt a kollégiumból kizárták 25:01 az egyetemre nem veszik fel a családi háttere miatt 27:13 1988-tól lehetett komolyabban érezni a rendszer mély válságát, részt vett Nagy Imre újratemetésén 29:16 tagja volt a szombathelyi Fidesznek, és a Szabad Kezdeményezések Hálózatának 31:25 az áremelkedések miatt volt a taxisblokád, de azt az SZDSZ hatalomátvételének tekinti 33:25 a rendszerváltástól nem azt várta, ami végül bekövetkezett

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.2. A rendszerváltozást megelőző időszak politikai változásairól, mozgásairól
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról

Interjúalany: ifj. Sarkady Sándor, 1964, Sopron

Interjúalany foglalkozása: könyvtári főigazgató (Tudomány)

Felvétel időpontja: 2011. January 3.

Felvétel helyszíne: Sopron

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kaposi László Raffai Katalin

Feltöltötte: berzsenyi

Interjút készítő iskola: Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium