A Szabad Európa hallgatása is kizáró ok

hossz: 00:44:00

Tárgy: 1956, Hétköznapi szocializmus

Interjú rövid leírása: 0:00 családi háttér, gyermekkor 3:01 felidézi az iskolai éveket, az ideológia beszűrődött, de pl. hittanórára még járatták őt 8:10 az ötvenes években az életszínvonal nagyon alacsony volt 13:29 az 1956-os forradalom nem érintette őket mélyen, Makón nem voltak nagy megmozdulások 16:21 őket azonban kitiltották az ország összes középiskolájából, mert édesapja és kollégái a buszon Szabad Európa Rádiót hallgattak 19:23 mesél a középiskolás évekről 22:38 az érettségi után a MÉK-nél dolgozott, sok jóvátétel ment még a szovjetekhez, és sok volt a német export, visszatér még a beszolgáltatások idejére 26:07 átmegy a vasipari KTSZ-hez, beszél a névadó ünnepségekről, de ő megkereszteltette a gyermekeit, így nem hívták meg őt ezekre 31:34 a makói redőnygyárban folytatta pályafutását, megszerezte a mérlegképes könyvelői képesítést, 1990-ben ismét munkahelyet váltott 33:25 nem lépett be a pártba, de el kellett végeznie a marxista egyetemet 35:36 a rendszerváltás idején nagyon sokan lettek váltak munkanélkülivé, beszél a korabeli átalakulásról a cégnél

Említett időszakok, témák:
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Kiss Antalné, 1946, Makó

Interjúalany foglalkozása: vételszámláső, főkönyvelő (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2011. March 8.

Feldolgozásban résztvevő személyek: Penyák Emese, Barna Gábor, Czibolya Kálmán, Takács Viveien, Vas Ádám

Feltöltötte: Makói Oktatási Központ

Interjút készítő iskola: Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium