A szabadság esély a változásokra

hossz: 00:39:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél a Kádár-korszakról, a legvidámabb barakkról, a kádári politika negatív és pozitív hozadékairól (0:00), tanulmányairól, melynek kapcsán megemlíti, hogy két osztálytársa hátrányos megkülönböztetésben részesült azért, mert gyakorolta a vallását (3:04). Beszámol arról, hogy a ’80-as években már szabadabb légkör uralkodott az ELTE-n, az első szabadon választott Országgyűlésben többen is képviseltették magukat az oktatói karból (5:13). Kitér 1987-es „megtérésére” (6:30), a brassói (romániai) gyülekezetet sújtó durva elnyomásra (7:24), és megemlíti azt is, hogy Magyarországon is keményen bántak a gyülekezettel vidéken (9:10). Mesél arról, hogy a rendszerváltáson átesett kelet- és közép-európai államok polgárai közül a magyarok ítélik meg legnegatívabban az átmenet óta eltelt időszakot (10:28). Összehasonlítja a Kádár-korszakot a mai rendszerrel (13:00), kitér a Kádár-rendszerbeli „magas” életszínvonal hátterére, a munkamorálra (20:52), a kommunisták társadalmi evolúcióra vonatkozó tételére (23:43), a történelmi zsidónegyed elhanyagoltságára (25:20). Beszél a rendszerváltás utáni politikai elit legnagyobb hibájáról, valamint arról, hogy a nyugati országok diákjaival hogyan ismertetik meg a demokratikus intézményrendszert (27:28). Beszél a jólét hiányának okairól (31:40), a generációk közötti különbségekről (32:24), a Kádár-korszak ideáljáról (35:57), és a fiatalabb nemzedél lázadásáról, rendszerellenességéről (36:38).

Említett időszakok, témák:
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.1. A Kádár-korszak válságjelenségeiről
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.2. Ellenzéki mozgalmakról és tevékenységükről, a kibontakozó többpártrendszerről
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról
9.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Hack Péter, 1959, Budapest

Interjúalany foglalkozása: jogász, egyetemi oktató (Oktatás)

Felvétel időpontja: 2011. February 23.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Kondor Áron, Molnár Kristóf, Opauszki Máté, Karika Vencel, Szalkai Melinda, Pálfy Gyula

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény