A szécsényi iskolától a Duna TV elnökségéig

hossz: 00:43:00

Tárgy: Kultúra, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél születéséről, gyermekkoráról, szülőhelyének hagyományos paraszti életmódjáról (0:00). Szól a villamosság és a szövetkezetek bevezetéséről, a hagyományos életformáról és annak lassú felszámolódásáról (2:40). Szól a szécsényi kastély kisemmizett örököseiről, akik nagy méltósággal viselték a megalázást (8:00). Beszél oktatásáról, tanárairól, társadalmi munkáról, a földeken dolgozásról (12:30). Elmeséli, hogy egy nyílt napon meg kellett saccolnia egy bika súlyát, ami Fidel Castro ajándéka volt, és eltalálta (18:05). Beszél arról, hogy nyaranta mindig dolgozott a TSZ-ekben (19:50), de elvégezte a tanárképzőt, mert felismerte, hogy a TSZ-ek haldoklanak (21:50). Elmeséli, hogyan kezdett újságíróként dolgozni, hogyan értesült a Duna TV elindításáról, miként találkozott Csoóri Sándorral többízben, és hogyan került kapcsolatba rengeteg határontúli magyarral (24:24). Elindították a Gazdakör című műsort, ami egy 1994-es felmérés szerint a televízió második legnépszerűbb műsora volt (33:40). Sára Sándor távozásával felkérték, hogy legyen a televízió elnöke, amit négy évre el is vállalt, de nem sok örömöt, annál több gondot jelentett (37:30). Végül a palócság és a magyar hagyományok megőrzésének kérdéséről szól (40:10).

Említett időszakok, témák:
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról

Interjúalany: Pekár István, 1955, Herencsény

Interjúalany foglalkozása: Televíziós szerkesztő (Tudomány)

Felvétel időpontja: 2011. May 27.

Felvétel helyszíne: Szécsény

Feldolgozásban résztvevő személyek: Buga Dávid, Lénárt László, Kiss Kitti, Pazonyi Ágnes

Feltöltötte: Lipthay

Interjút készítő iskola: LIPTHAY BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM