A Széna tér költője, Dr. Laczay András

hossz: 00:52:00

Tárgy: 1956

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél tanulmányairól, második világháborús emlékeiről (1:11), orvosi egyetemre történő felvételéről (2:53), az 1956-os eseményekkel kapcsolatos élményeiről (4:44), a forradalom leverésének időszakáról (14:09), a védelem helyi vezetőjéről, aki megállapodott a benyomuló szovjetekkel, és nem sokkal később a felkelők letették a fegyvert (16:54). Miután hazaért Ajkára, elvégezte a három hónapos szülészeti gyakorlatát (21:17). Kitér arra, hogy őt is kapacitálták a fegyveres ellenállás folytatására a Mecsekben, azonban nem vállalta (22:34). Elmondja, hogy egy sebesülteket szállító küldöttség révén Pestre került egy ideig a forradalom alatt (23:58), végül Ajkán tartóztatták le (28:55), és a börtönben megismerkedett Gulyás Lajos Felvidékről származó református tiszteletessel, akit később felakasztottak (29:43). Elmeséli, hogy került börtönbe (32:50), hogyan mentesítették a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól (38:57). Beszél további börtönnel kapcsolatos emlékeiről (42:12), elmondja egy versét, amelyet a Széna téri bevásárlóközpont (az ’56-os emlékműnél) felállítása felett érzett dühe ihletett (46:48), végül beszámol szabadulása körülményeiről (48:24).

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.6. Személyi és anyagi veszteségekről
2.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
2.10. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
2.11. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
2.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.1. A forradalmat megelőző társadalmi, politikai mozgásokról
6.2. A szűkebb és tágabb környezetet érintő válságról
6.3. A forradalom kitörésének helyi hatásairól, körülményeiről
6.4. A forradalom napjainak eseményeiről
6.5. A forradalom céljairól, eseményekben történt személyes részvételéről
6.6. A forradalom emberi és anyagi veszteségeiről
6.8. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
6.9. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
6.12. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
6.13. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról
6.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.1. A forradalmat követő megtorlási hullámról az interjúalany környezetében, letartóztatottakról, perekről
7.2. A kommunista diktatúra erőszakszervezeteinek tevékenységéről (karhatalom – pufajkások, Munkásőrség)
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
7.9. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
7.11. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, sporttevékenységről és a vallási életről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
9.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
9.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Dr. Laczay András, 1933, Kaposvár

Interjúalany foglalkozása: orvos (Egészségügy)

Felvétel időpontja: 2011. March 26.

Felvétel helyszíne: Kecskemét

Feldolgozásban résztvevő személyek: Guzsvány Éva Nagy Andrásné Sarek Gergő Várheliy Péter

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium