A Szent Szellem hív megtérésre

hossz: 00:19:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany beszél baptista neveltetéséről, a helyi gyülekezetről (0:30), két zsidó hölgy bújtatásáról (3:34), a szocialista ünnepekről és a személyi kultuszról (7:00), arról, hogy szülőfalujában kevés párttag volt (8:40), kitér a helyi TSZ-re, amely jól működött, és ez kihatott a falu fejlődésére is (10:29). Beszámol arról, hogy a hetvenes évek közepén Budapesten a Keresztény Testvérgyülekezet Hőgyes Endre utcai összejöveteleire kezdett járni (12:02), majd 1982 és 1983 között Bereczki Sándor csoportjában a Szentlélek munkájáról hallgatott prédikációkat (12:57), 1989-ben pedig csatlakozott a Hit Gyülekezetéhez (15:39). Végül megemlíti, mennyire fontos, hogy a fiatalok már szabadon gyakorolhatják a vallásukat (18:39).

Említett időszakok, témák:
1. A két világháború közötti időszak (1918-1941)
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.1. Magyarország német és szovjet megszállásáról
2.2. A magyar zsidóság sorsáról, beleértve az embermentést is
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
1.8. Az egyház szerepéről, vallási életről
9.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól, a vallási élet újraéledéséről

Interjúalany: Mosberger Vilmos, 1956, Lajoskomárom

Interjúalany foglalkozása: vállalkozó (Szolgáltatás)

Felvétel időpontja: 2011. May 4.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Seregi Károly, Kulcsár Árpád, Molnár Kristóf, Opauszki Máté, Petrőcz Bátor

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény