A "Szentlélek Közösségek"

hossz: 00:21:00

Tárgy: Egyházak

Interjú rövid leírása: Az interjúalany a gyerekkoráról és a családi körülményekről mesél(0:03).Valamint arról is beszél, hogy 14 éves korában miképpen "találkozott Istennel"(1:07).Soha nem volt párttag(3:55).A debreceni cipőgyárban is dolgozott, ekkoriban sokat ivott, emiatt sok problémája is volt. De egy istentiszteleten megvilágosodott(4:09).Éredetileg festőművész akart volna lenni - ennek okán összetűzésbe került a karhatalommal, a rendőrséggel(6:11).Az interjúalany arról is beszél, hogy a hatalom miként figyelte meg őt és másokat is(9:19).A rendszerváltástól nem sokat kapott, mivel úgy gondolja, hogy a rendszer lényegében nem változott meg(10:02).A civilek nem gúnyolták ki hite miatt, mivel az interjúalany szavában lehetett bízni(11:21).Miután kijött a börtönből már annyira nem zaklatták(13:48).Az interjúalany azokról a lekészekről beszél, akiket 1990 előtt üldöztek, zaklattak(14:25).Volt egy alkalom, amikor disszidálni szeretett volna, de ekkor ismerte meg a feleségét és így nem tette meg. Erről és Istennel való kapcsolatáról mesél(15:52).Mielőtt csatlakozott a Hit gyülekezetéhez sok ellenérzése volt a szervezettel kapcsolatban. Erről beszél(20:00).

Említett időszakok, témák:
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: L. S., 1937, Nádudvar

Interjúalany foglalkozása: nyugdíjas (Egyéb)

Felvétel időpontja: 2011. May 22.

Felvétel helyszíne: Budapest

Feldolgozásban résztvevő személyek: Nagy Efraim, Molnár Kristóf, Varga Priszcilla, Pósafalvi Anett, Kántor Zsolt Tamás, Pécsi Tibor

Feltöltötte: bornemisza

Interjút készítő iskola: Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény