A szocialista mezőgazdaságtól a vállalkozásig

hossz: 00:44:00

Tárgy: Hétköznapi szocializmus, Rendszerváltás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany ismerteti családi hátterét, kitér a Hangya Szövetkezetre, a szülők-nagyszülők foglalkozására (kereskedő, szűcsmester) (4:15-ig). Beszél iskoláiról (5:28-ig), majd a katonai szolgálatról mint előfelvételis hallgató és a katonaadóról (6:49-ig). Beszél az egyetemi képzésről Gödöllőn és a kollégiumi évekről (9:14-ig). Ismerteti a pályakezdés éveit a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézetben (12:15-ig), majd a fehérgyarmati Tsz-ben (13:28-ig). A tiszai árvíz miatt Somogyba költözik a család, ahol állást kap egy tsz-ben, majd kitér a lakáshelyzetre és az ezt feltáró újságcikk következményeire (17:15-ig). Ismerteti a mezőgazdasági gépvásárlás lehetőségeit az 1970-es években (20:26-ig). Ezután egy nagyobb somogyi tsz-nél helyezkedik el, ahol a gépesítés és fejlesztés terén nyílik lehetősége (25:35-ig). Kitér a fizetési viszonyokra és a munkaegység-elszámolás mikéntjére (26:47-ig). Az anyagi megbecsülés elmaradása újabb váltásra ösztönzi (29:40-ig). Beszél a mezőgazdasági továbbképzésekről Keszthelyen (30:46-ig). Egy somogyi kombinátban helyezkedik el, ennek mérnöki irodájában, majd a Balatonboglári Gépüzemhez kerül (34:49-ig). Beszél az exporttal is foglalkozó üzemről, a rendszerváltás előtti időszakról, a privatizáció menetéről (39:05-ig). Kitér az 1980-as évekbeli exporttevékenység mikéntjére (43:11-ig), végül a kapitalista szemlélet problémájára.

Említett időszakok, témák:
3. Az 1945-től 1948-ig tartó időszak
3.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
3.5. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
3.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
3.8. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
7. A „kádári” megtorlás és politikai konszolidáció időszaka (1956 végétől 1963-ig)
7.4. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
7.6. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
7.7. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
9.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
9.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásiról

Interjúalany: Papp László, 1945, Mátészalka

Interjúalany foglalkozása: mezőgazdasági gépészmérnök (Mezőgazdaság)

Felvétel időpontja: 2010. November 13.

Felvétel helyszíne: Szigetvár

Feldolgozásban résztvevő személyek: Papp Kristóf Virág Péter Sóki Tamás Perger Attila Ravasz Gyöngyvér

Feltöltötte: Janus

Interjút készítő iskola: Janus Pannonius Gimnázium