A szocializmus gyermeke

hossz: 00:38:00

Tárgy: Kultúra, Hétköznapi szocializmus, Mindennapi élet

Interjú rövid leírása: 0:00 gyermekkor, családi háttér, mesél az iskolákról 6:30 volt kisdobos és úttörő is, felidézi az ünnepségeket, 9:30 mesél a mindennapi életről, rádiózásról, divatról, könnyebb volt pl. jogosítványt szerezni 12:52 kocsit szerezni nehéz volt, eleinte luxus volt, később csak évekig kellett várni, mesél a kétkerekűekről is 15:51 sok utánjárás után kiment az NDK-ba dolgozni, mesél az ottani élményeiről, elmentek a berlini falhoz is 22:46 volt katona is 26:09 mesél a családi emlékanyagból a II. világháborúról és 1956-ról 28:32 dolgozni kötelező volt 30:30 elment vasutasnak, ezzel párhuzamosan elkezdett pár kollégájával diszkózni, az NDK-s árucikkek kereskedelmét is felidézi

Említett időszakok, témák:
2. A második világháború időszaka (1941-1945)
2.5. Katonai szolgálatról, hadifogságról
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
6. Az 1956-os forradalom és szabadságharc időszaka (közvetlen előzmények, az október 23-tól november közepéig tartó időszak)
6.7. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8. Kádár-korszak a hatvanas évek elejétől a rendszerváltozásig
8.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
8.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
8.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
8.6. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
8.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
8.8. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól
8.9. A társadalmi és politikai életben való részvételről, aktivitásról, ennek módjáról (úttörőmozgalom, KISZ, Munkásőrség, egyházi szervezetek, ellenzéki csoportok, „alternatív” mozgalmak)
8.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Lengyel János, 1955, Székesfehérvár

Interjúalany foglalkozása: gépész, karbantartó (Ipar)

Felvétel időpontja: 2010. September 22.

Felvétel helyszíne: Székesfehérvár

Feltöltötte: peterrozsa

Interjút készítő iskola: Péter Rózsa Gimnázium és Szakközépiskola (fenntartó: Albastart Nonprofit Kft.)