A szüleim soha nem beszéltek róla

hossz: 00:27:00

Tárgy: ’50-es évek, Át- és kitelepítések, Mindennapi élet , Hortobágy, internálás

Interjú rövid leírása: Az interjúalany mesél az ő és családja Hortobágyra való kitelepítéséről, a tábori mindennapokról, körülményekről és szabadulásáról. 0:17--hogyan vitték el a Hortobágyra a családját és őt, milyenek voltak itt a körülmények; 2.17--mit kellett dolgozniuk a táborban, miért lettek kuláknak nyilvánítva, mit tudtak a többi internáltról, milyen kapcsolatuk volt velük; 5:2--hogyan költöztették át őket egy másik tanyára, milyen volt a tábori őrök viselkedése, hogyan jutottak élelmiszerhez, milyenek voltak a tisztálkodási lehetőségek; 6:52--hogyan telt egy napjuk, hogyan jártak iskolába ebben a táborban; 8:28--milyen ruhákat viselhettek, hogyan tudtak érintkezni a külvilággal, kikkel lehetett ott bartákozni; 11:30--mikor értesültek a szabadulásukról; 12:34--hogyan nézett ki egy átlagos nap a tanyán, milyen munkákban kellett részt vennie; 13:51--hogyan alakult az élete a szabadulásuk után, hol tudott elhelyezkedni; 15:57--hogyan kárpótolták őket a történtekért; 17:19--hogyan tudták gyakorolni a vallást a táborban; 17:59--milyenek voltak a körülmények azon a tanyán, ahová kitelepítették őket a táborból, miért telepítették ki őket; 20:40--mit vittek magukkal a kitelepítésre; 22:30--milyenek a megemlékezések, amelyekre eljárnak, milyen érzés volt visszatérni később

Említett időszakok, témák:
4. Az „ötvenes évek” időszaka (1949-1953)
4.2. A kitelepítésről, internálásról, illetve a katonai munkaszolgálatról
4.3. A diktatúra kiépüléséről, hatásairól és következményeiről
4.6. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
4.7. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
4.8. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
4.9. Művelődéssel, oktatással, képzéssel, tanulással kapcsolatos kérdésekről
4.10. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
4.11. Az országos és helyi politikának az egyénre és a szűkebb környezetre gyakorolt hatásairól (agitáció, tömegrendezvények, kulákkérdés)
5. Az 1953-tól 1956-ig terjedő időszak
5.3. Családról, családban bekövetkezett fontosabb (személyi, anyagi jellegű és hatású) változásokról
5.4. Lakóhelyről, szűkebb és tágabb környezetnek az egyén életére gyakorolt hatásairól és annak változásairól
5.5. Életviszonyokkal, életmóddal és ezek változásával összefüggő kérdésekről
5.7. Munkáról, munkahelyről, a munka jellegéről, az egyéni boldogulás és a munka kapcsolatáról
5.10. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól és a vallási életről
9. A rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak
9.1. A rendszerváltozás közvetlen és közvetett hatásairól
4.14. A korszak mindennapjairól, hétköznapjairól

Interjúalany: Kovács Jánosné, 1939, Bolhó

Interjúalany foglalkozása: Egészségügy

Felvétel időpontja: 2011. March 18.

Felvétel helyszíne: Pécs

Feltöltötte: afg

Interjút készítő iskola: Megyervárosi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium